Innovation Forum legt focus op Volvo's toekomstgerichte aanpak - Persberichten : KUIKEN Construction Equipment
30-8-2013 

Innovation Forum legt focus op Volvo's toekomstgerichte aanpakInnovation Forum highlights Volvo future thinking
Tijdens dit Innovation Forum, dat in augustus werd georganiseerd in Eskilstuna (Zweden), ging Volvo Construction Equipment (Volvo CE) nader in op deze cultuur van creativiteit en inventiviteit die een leidraad vormen in de verschillende fasen van de productontwikkeling, van het ontwerp tot de productie. Ook werd het gunstige toekomstperspectief van Volvo CE belicht.

Tijdens het evenement werd aandacht besteed aan de rol die innovatie speelt op het gebied van aandrijflijnen, engineering voor groeimarkten, design, de kernwaarden van het bedrijf op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieuzorg, Tier 4 Final/Fase IV-motoren en toekomstige technologieën. De journalisten werden ook rondgeleid op Volvo's productiecampus in Eskilstuna. Hier kregen ze een goed beeld van de wijze waarop operational excellence bijdraagt aan innovatie binnen het bedrijf.

"Innovatie zit in de genen van Volvo CE", aldus Anders P. Larsson, executive vice president Technology bij Volvo CE. "Het vormt een integraal onderdeel van al onze bedrijfsprocessen: ontwerp, ontwikkeling, verkoop en marketing. Dit evenement bood ons de gelegenheid om de pers op de hoogte te brengen van onze nieuwste innovaties, waaronder onze serie Tier 4f/Fase IV-motoren en de nieuwe concepten."

"Bovendien wilden we dat mensen een ander beeld van Volvo krijgen door te laten zien dat innovatie niet altijd tot complexere nieuwe producten hoeft te leiden. Een relatief simpele wijziging kan er bijvoorbeeld toe leiden dat klanten gemakkelijker onderhoud aan de machine kunnen uitvoeren."

Een cultuur van innovatie

Ofschoon het een nieuw evenement is voor Volvo CE, bouwt het Innovation Forum voort op een vergelijkbaar evenement dat in 2011 plaatsvond. Dit forum, dat in de toekomst op regelmatige basis zal worden georganiseerd, presenteert Volvo CE als een dynamische onderneming die zich onderscheidt van de concurrenten door zijn bedrijfscultuur die op innovatie is gericht. Terwijl andere bedrijven de nadruk leggen op techniek, is alleen het innovatiemodel van Volvo verweven met een bedrijfscultuur waarbij met energie, passie en respect voor het individu wordt gewerkt: de Volvo Way. De innovatie van Volvo richt zich op de behoeften van klanten, terwijl het ontwikkelen van innovatieve capaciteiten van individuele medewerkers wordt gestimuleerd door middel van een bottom-up-benadering waarbij de inbreng en ideeën van iedereen waardevol is, ongeacht zijn of haar functie.

Naast het forum, waarvoor de hele dag was ingepland, waren er werklocaties waar de zes innovatiegebieden van Volvo CE werden toegelicht, evenals een rondleiding door de fabriek en een innovatiesessie die op de productie was gericht. Deze geslaagde dag werd afgesloten met een diner.

Einde bericht.

Augustus 2013

Breng voor meer informatie een bezoek aan: www.volvoce.com/press

Of neem contact op met:

Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: int. + 32 24 82 50 21
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
Londen
Tel.: int. +44 77 33 35 03 07
E-mail: osullivan@se10.com