KWS Infra - Persberichten : KUIKEN Construction Equipment
KWS Infra
11-12-2012 

Volvo binnendraaier met Stap 3B motor naar KWS InfraChef Materieel van Volker Stevin Materieel B.V. in Dordrecht, Leo Visser, is verantwoordelijk voor de aan-koop van deze machine die hij verhuurt aan KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard. “KWS Infra wilde een binnendraaier die voor de machinist en voor de werkomgeving zo schoon en veilig mogelijk is.”

Opmerkelijk
“In overleg met KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard, heb ik een aantal merken aangeschreven. Toen we hoorden dat Volvo een binnendraaier kon leveren met een Stap 3B dieselmotor volgens de huidige emissie eisen, ging onze voorkeur direct uit naar de ECR235DL. Toch opmerkelijk als je bedenkt dat wanneer de machine is afgeschreven er voor 95% aan grondstoffen is terug te winnen. En wij dragen daaraan een steentje bij.” De ECR235 voelde voor machinist René de Jong direct vertrouwd aan. De stille machine wordt gebruikt op plaatsen waar een ‘gewone’ rupsgraafmachine niet uit de voeten kan en er toch zware werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals het zetten van rioolputten en het leggen van buizen. Met de korte draaicirkel van vier meter is er in beperkte ruimtes veilig mee te werken. Door de monogiek van 5,7 meter en een knikarm van 2,9 meter wordt sleuven graven makkelijk. Door de schone Volvo D6H zescilinder watergekoelde turbo dieselmotor en roetfilter met regeneratie is er weinig uitstoot. De eco-mode draagt bij aan een hogere capaciteit bij een lager brandstofgebruik. De machine kon in Hoorn direct beginnen met het vervangen van een riool en het plaatsen van uitstroombakken in een krappe straat. De ECR235 toonde zich een geschikte machine.”

Volker Stevin Materieel is een zelfstandige werkmaatschappij binnen VolkerWessels die materieel verhuurt en dienstverlening verricht in de meest brede zin van het woord. Werkmaatschappij KWS Infra verzorgt grondverzet-, riolerings- en verhardingswerkzaamheden. KWS Infra werkt aan verduurzaming van activiteiten door hergebruik van oud asfalt, licht verontreinigde grond en andere materialen.