Tehnički podaci - L20F : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo kompaktni utovarivač na kotačima L20F utovara pijesak na kamion

L20F Tehnički podaci

L20F Tehnički podaci
Motor Volvo D3.1D
.. Izlazna snaga, pri 2300 rpm
.... SAE J1995 btto 36,4 kW
.... SAE J1349 netto 35,8 kW
.. Maks. zakr. moment pri 1,700 rpm
.... ISO 9249, SAE J1349 netto 178,6 Nm
Maks. brzina, naprijed/nazad 20 km/h
Sila kidanja, kN* 30,5 kN
Statička nosivost na vrhu kraka pri punom okretu* 2,850 kg
Zapremina lopate 0,45 - 1,5 m3
Radna masa* 4,330 kg
* s lopatom opće namjene 0,85 m3 (1.0 yd3)

Preuzimanje brošura