MC115C Tehnički podaci - MC95C, MC115C : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo MC115C s proklizavajućim upravljanjem (utovarivač s proklizavajućim upravljanjem), lopata za uređenje okoliša brzo i svestrano utovaruje zemlju, kamen i druge materijale

MC115C Specifikacije

MC115C Tehnički podaci
Motor TCAE - 55
SAE brutto snaga 55 kW
Nazivni radni kapacitet (SAE) 1179 kg
Radna masa 3734 kg
Visina do vrha kabine/ROPS 2 090 mm
Visina do zglobnog trna utovarivača 3 175 mm
Širina preko guma 1 820 mm
Maks. izlaz hidraul. pumpe standardnog protoka 90 l/min
Maks. izlaz hidraul. pumpe velikog protoka 125 l/min
Maks. brzina - jedna brzina 10.9 km/h
Maks. brzina - dvije brzine 10.9 / 20 km/h

Preuzimanje brošura