P6870C Tehnički podaci - P5770C, P5870C, P6870C : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo P6870C ABG finišer (asfaltni finišer) finiširanje asfalta na kotačima idealno za cestovne prilaze s krivinama i još mnogo više

P6870C Tehnički podaci

P6870C Tehnički podaci
Motor D6 COM3B/EPA T4i
.. Izlazna snaga, pri 2000 r/min
.... SAE J1995 btto 129 kW
Maksimalna širina zahvata 9 m
Maks. debljina finiširanja 300 mm
Maks. brzina finiširanja 40 m/min
Kapacitet prihvatnog lijevka (bunkera) 12 t
Maks. brzina polaganja 700 t/h
Radna masa 14 500 kg
Radna masa s ravnjačom 9 m – 21 403 kg

Preuzimanje brošura