P7820C Tehnički podaci - P7820C, P8820C : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo P7820C asfaltni finišer na gusjenicama

P7820C Tehnički podaci

P7820C Tehnički podaci
Motor D8H GEE4
Nazivna snaga pri o/min 1800 r/min
.... SAE J1995 brutto, kW (KS) 175 kW (235 hp)
Najveća radna širina, m 11,0 m
Najveća debljina asfaltiranja, m 300 mm
Najveća radna brzina, m/min 20 m/min
Kapacitet bunkera, t 13,5 t
Najveći učinak, t/h 900 t/h
Radna masa, kg 15 600 t
Radna masa s gredom - 11 m 8 969 kg