Tehnički podaci - ABG9820 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo ABG9820 ABG gusjeničar - Tehnički podaci

ABG9820 Tehnički podaci

ABG9820 Tehnički podaci
Proizvođač / model motora Deutz Diesel TCD2015V06 4V, 273 kW (371 hp)
Najveća radna širina 16,0 m (52.5 ft)
Radna brzina 60,0 m/min (196.8 ft/min)
Na gusjenicama ili kotačima Tracked

Preuzimanje brošura