Tehnički podaci - ABG5820 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo ABG5820 ABG gusjeničar - Tehnički podaci

ABG5820 Tehnički podaci

ABG5820 Tehnički podaci
Proizvođač / model / snaga motora Deutz Diesel TCD2013L04 2V, 112 kW (152 hp)
Najveća radna širina 8,0 m (26.2 ft)
Radna brzina 20,0 m/min (65.6 ft/min)
Na gusjenicama ili kotačima Tracked

Preuzimanje prospekta