Tehnički podaci - ABG2820 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo ABG2820 ABG gusjeničar - Tehnički podaci

ABG2820 Tehnički podaci

ABG2820 Tehnički podaci
Proizvođač / model / snaga motora Deutz Diesel TD2011 L04, 63 kW (85 hp)
Najveća radna širina 4,0 m (13.1 ft)
Radna brzina 29,0 m/min (95.1 ft/min)
Na gusjenicama ili kotačima Tracked

Preuzimanje prospekta