Tehnički podaci - MB122 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo MB122 ABG fiksne grede - tehnički podaci

MB122 Tehnički podaci

MB122 Tehnički podaci
Osnovna širina 2,50 m (8.2 ft)
Maks. širina asfaltiranja 12.0 m (39.4 ft)
Uređaj za zbijanje Vibration, Single tamper
Tip grijanja grede - plinom Gas