EW210D Tehnički podaci - EW180D, EW210D : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

EW210D Tehnički podaci

EW210D Tehnički podaci
*Monoblok nosiva ruka / 2,6m kopajuća ruka; naprijed stabilizatori, nazad daska; doseg (6m); visina (1,5m)