CompactExcavators_publications - Mini bageri : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Publikacije o mini bagerima

Dolje se nalazi tablica s publikacijama o Volvo mini bagerima, koja će Vam pomoći u izboru pravog stroja za Vaš posao. Pregledajte i preuzmite prospekte proizvoda, uključujući tehničke specifikacije, kao i druge prospekte i na taj način saznajte više o njima. Neki dokumenti su u PDF formatu pa ćete za njihov pregled trebati Adobe Acrobat Reader.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader.

Izaberite model Vrsta prospekta Jezik
EC27C Prospekt proizvoda Engleski
EC35C Prospekt proizvoda Engleski
EC55C Prospekt proizvoda Engleski 
ECR25D Prospekt proizvoda Engleski
ECR38 Prospekt proizvoda Engleski
ECR50D Prospekt proizvoda English
ECR58D Prospekt proizvoda English
ECR88D Prospekt proizvoda English
Kompaktni bageri Prospekt porodice proizvoda Engleski