CompactExcavators_publications - Mini bageri : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Publikacije o mini bagerima

Dolje se nalazi tablica s publikacijama o Volvo mini bagerima, koja će Vam pomoći u izboru pravog stroja za Vaš posao. Pregledajte i preuzmite prospekte proizvoda, uključujući tehničke specifikacije, kao i druge prospekte i na taj način saznajte više o njima. Neki dokumenti su u PDF formatu pa ćete za njihov pregled trebati Adobe Acrobat Reader.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader.

Izaberite model Vrsta prospekta Jezik
EC15D, EC18D, EC20D  Prospekt proizvoda  Engleski 
EC27C Prospekt proizvoda Engleski
EC35D Prospekt proizvoda Engleski
EC55C Prospekt proizvoda Engleski 
ECR25D Prospekt proizvoda Engleski
ECR35D, ECR40D Prospekt proizvoda  Engleski
ECR50D Prospekt proizvoda English
ECR58D Prospekt proizvoda English
ECR88D Prospekt proizvoda English
EW60E Prospekt proizvoda Engleski
Kompaktni bageri Prospekt porodice proizvoda Engleski