Tehnički podaci - ECR38 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo ECR38 Compact excavator - Specifications

ECR38 Tehnički podaci

ECR38 Tehnički podaci
Motor Volvo D1.6D
Najveća snaga SAE J1995 brutto* 20,3 kW (27,4 hp)
Širina stroja 1620 mm
Maks. dohvat** 5,04 - 5,27 m
Visina istovara** 3,19 - 3,33 m
Dubina kopanja** 3,06 - 3,31 m
Sila kidanja na kopajućoj ruci 19,2 kN
Sila kidanja 28,8 kN
Radna masa stroja s gumenim gusjenicama 3343 kg
Radna masa stroja sa čeličnim gusjenicama 3437 kg
*pri 36,7 o/s (2200 o/min) ** Standardna / duga ruka

Preuzimanje prospekta