Rušenje na visokom dohvatu, publikacije - Rušenje na visokom dohvatu : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Publikacije o bagerima za rušenje na visokom dohvatu

Dolje se nalazi tablica s publikacijama o Volvo bagerima za ruešnje na visokom dohvatu, koja će Vam pomoći u izboru pravog stroja za Vaš posao. Pregledajte i preuzmite prospekte proizvoda, uključujući tehničke specifikacije, kao i druge prospekte i na taj način saznajte više o njima. Neki dokumenti su u PDF formatu pa ćete za njihov pregled trebati Adobe Acrobat Reader.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader.

Odaberite Tip prospekta Jezik
Prospekt o porodici opreme za rušenje Prospekt o porodici proizvoda Engleski
Priključci Prospekt Engleski
Bageri za rušenje Brochure Engleski