EC480D HR Tehnički podaci - EC380D HR, EC480D HR : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo EC480D HR strojevi za rušenje visokog dohvata bageri za rušenje visokog dohvata - podaci

EC480D HR Tehnički podaci

EC480D HR Tehnički podaci
Motor Volvo D13H
.. Izlazna snaga, pri 256 r/s (1800 r/min)
.... ISO 9249, SAE J1349 netto 256 kW ( 343 hp)
Maks. visina trna 27,355 mm
Maks doseg trna 15,840 mm
Maks. masa alata 3,000 Kg
Radni kut (stupanj) 15°
Maks. kut naginjanja kabine 30°
Širina traga 2,740 mm
Radna masa (bez priključka)** 61,260 Kg
**Radna masa može biti različita za pojedina tržišta ovisno o opciji i konfiguraciji priključaka.