EC380D HR Tehnički podaci - EC380D HR, EC480D HR : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo EC380D HR strojevi za rušenje visokog dohvata bageri za rušenje visokog dohvata - podaci

EC380D HR Tehnički podaci

EC380D HR Tehnički podaci
Motor Volvo D13H
.. Izlazna snaga, pri 208 r/s (1700 r/min)
.... ISO 9249, SAE J1349 netto 208 kW ( 279 hp)
Maks. visina trna 21,070 mm
Maks doseg trna 13,500 mm
Maks. masa alata 3,000 Kg
Radni kut (stupanj) 20°
Maks. kut naginjanja kabine 30°
Širina traga 2,740 mm
Radna masa (bez priključka)** 48,895 Kg
**Radna masa može biti različita za pojedina tržišta ovisno o opciji i konfiguraciji priključaka.