Tehnički podaci - DD15 : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Volvo DD15 mali kompaktor za asfalt - činjenice ukratko

Osnovni podaci

Široki valjak: 
Širina bubnja:
1 000 mm (39.4 in) 

Radna masa s ROPS okvirom:
1 619 kg (3,570 lb)

Uski valjak: 
Širina bubnja:
900 mm (35.4 in) 

Radna masa s ROPS okvirom:
1 519 kg (3,350 lb)
Volvo DD15 mali kompaktor za asfalt - Tehnički podaci

DD15 Tehnički podaci

DD15 Tehnički podaci
Široki valjak -
Širina bubnja 1 000 mm (39.4 in)
Frekvencija vibracija 66,7 Hz (4,000 vpm)
Centrifugalna sila 17,8 kN (4,000 lb)
Radna masa s ROPS okvirom 1 619 kg (3,570 lb)
Uski valjak -
Širina bubnja 900 mm (35.4 in)
Frekvencija vibracija 66,7 Hz (4,000 vpm)
Centrifugalna sila 15,6 kN (3,500 lb)
Radna masa s ROPS okvirom 1 519 kg (3,350 lb)

Preuzimanje brošura