Kompaktor, kompaktori, valjak, valjci Volvo CE - Valjci : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Mali valjci za asfalt

Mali valjci za asfalt Radna masa s ROPS okvirom
CR24 2 604 kg (5,742 lb)
DD15 1 619 kg (3,570 lb) / 1 519 kg (3,350 lb)
DD25 2 450 kg (5,400 lb)
DD31HF 3 120 kg (6,840 lb)
DD38HF 3 809 kg (8,400 lb)

Volvo Mali valjci za asfalt
 

Valjci za tlo

Modeli Radna masa
SD25 2 664 kg
SD75, SD115, SD135 8 064 / 12 293 / 13 656 kg
SD160 16 199 kg

Volvo SD75, SD115, SD135 valjci (valjci za tlo) uz pomoć velike prilagodljivosti valjajte u još više poslova s većom zaradom
 
Mali valjci za asfalt Valjci za tlo