BackhoeLoaders_publications - Kombinirke : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.

Publikacije o kombinirkama

Dolje se nalazi tablica s publikacijama o Volvo kombinirkama, koja će Vam pomoći u izboru pravog stroja za Vaš posao. Pregledajte i preuzmite prospekte proizvoda, uključujući tehničke specifikacije, kao i druge prospekte i na taj način saznajte više o njima. Neki dokumenti su u PDF formatu pa ćete za njihov pregled trebati Adobe Acrobat Reader.

Preuzmite Adobe Acrobat Reader.

Izaberite model Vrsta prospekta Jezik
BL61B,BL71B Prospekt proizvoda Engleski