uvod - Biogoriva : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Biogoriva

Biogoriva

Napomena o biogorivima iz Volvo Grupe
Potrošnja nafte se povećava, dok se istovremeno sve rjeđe otkriva sve manji broj novih naftnih izvora.  Usporedno s time, prosječne temperature se povećavaju zbog povećanog ispuštanja ugljikovog dioksida koji nastaje sagorijevanjem nafte, ugljena i plina.  Nema pojedinačnog tipa goriva niti motora koji će moći dati rješenje za energetske probleme budućnosti.  Volvo Grupa stoga poduzima opsežne korake u razvoju budućih prijenosa snage i prilagođavanju novim gorivima, kako bi se odredili relativni potencijali različitih rješenja.

Volvo podržava procjenu različitih alternativnih goriva radi smanjenja ovisnosti o fosilnom gorivu u građevinskoj mehanizaciji i sektoru prijevoza.  Slijedeća goriva se smatraju pogodnima za primjenu u teškim uvjetima:

  • Biodizel (FAME/RME):  Volvo podržava udio do 30% u dizel gorivu.  Smjesa će varirati ovisno o veličini motora.  FAME (Fatty Acid Methyl Ester - esteri masnih kiselina) je obnovljivi izvor - proizveden iz usjeva; ima nižu emisiju čestica i ugljikovodika; sadrži manji udio sumpora i ima niže emisije sumporovog dioksida.
  • DME:  Volvo Grupa ga smatra jednim od najučinkovitijih obnovljivih goriva, alternativom s iznimno niskom razinom ispušnih tvari i gotovo bez ispuštanja CO2, ako se proizvodi iz biomase.  DME (dimetil eter) ima visoku ukupnu energetsku iskoristivost...a potrebne su samo manje preinake kako bi dizel motor mogao raditi na DME.

Volvo gleda na buduća goriva i prijenose snage iz perspektive koju zovemo "od izvora do kotača".  Cilj je dobivanje maksimalne energetske učinkovitosti, od samog izvora energije sve do kotača vozila.  Vjerujemo da će opskrba energijom varirati prema regionalnim uvjetima i potrebama, a naš je zadatak nastaviti s vođenjem aktivne uloge u ovom procesu razvoja.

Kao najveći svjetski proizvođač motora za vozila namijenjena za teške uvjete, Volvo ima izvrsne preduvjete za prilagođavanje našeg asortimana prema energetskoj opskrbljenosti klijenta i poslu za koji je vozilo namijenjeno.  Da bismo mogli ponuditi najekonomičnije rješenje, koje je prilagođeno individualnim potrebama klijenta, Volvo radi na nekoliko različitih alternativa za buduće prijenose snage i goriva.