CareTrack prijava - CareTrack : ASCENDUM GRAÐEVINSKI STROJEVI D.O.O.
Volvo Construction Equipment CareTrack prijava

CareTrack prijava

Već jeste ponosni korisnik sustava CareTrack? Samo se prijavite na vaše sigurno web sjedište, zaštićeno lozinkom. Moći ćete pristupiti i preglednom prikazu i detaljnim informacijama o vašim strojevima.

CareTrack značajke i prednosti su vaše: smanjite svakodnevne troškove, povećajte vrijeme stroja u radu i njegovu produktivnost, optimizirajte svoj strojni park, povećajte sigurnost i ostvarite potpunu kontrolu u planiranju servisa.   
  
Želite postati korisnik sustava CareTrack? Obratite se svom Volvo zastupniku za podršku ili da biste počeli već danas.