Teknologia avain polttonestetehokkuuden parantamiseen - Lehdistötiedotteet : VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FINLAND OY
30.4.2013 

Teknologia avain polttonestetehokkuuden parantamiseenTechnology unlocks fuel efficiency 

Polttonestetehokkuus on maarakennuskoneiden omistajien ensisijainen tavoite. Tästä syystä sadat insinöörit Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE:n) teknisellä osastolla työskentelevät älykkäiden innovaatioiden parissa tehdäkseen koneista mahdollisimman polttonestetehokkaita. Yksi teknologisen kehityksen alue on koneiden keskinäinen viestintä (M2M) ja koneiden ja infrastruktuurin välinen viestintä (M2I).

"Yksi edistyksellisimmistä tämänhetkisistä kehitysprojekteistamme on langaton koneen viestintäteknologia", sanoo Peter Wallin, Volvo CE:n tutkimuskoordinaattori. "Nostamalla koneiden älykkyyttä ja antamalla niille kyvyn "puhua" toisilleen voimme vähentää käyttökustannuksia parantamalla polttoainetaloutta, ja lisätä myös turvallisuutta ja ylläpitää tuottavuuden. Toistaiseksi olemme keskittyneet louhos- ja kiviainessektoriin sekä tierakennukseen – mutta tätä teknologiaa voidaan käyttää kaikissa töissä, joita Volvo-koneilla tehdään."

Konekannan optimointi

Volvo CE on tehnyt testejä laskeakseen potentiaaliset polttonestesäästöt, joita M2M-viestinnällä voidaan saada dumpperien työskentelyssä louhos- ja kivitöissä. Projektissa tutkittiin kivimurskaamoon ajavaa dumpperia, jonka kaivukone oli kuormannut kivillä. Kone oli varustettu sisäisellä mittausjärjestelmällä polttonesteenkulutuksen todentamiseksi. Dumpperia ajoivat eri kuljettajat, sekä vakionopeudella että vaihtelevilla nopeuksilla, joutokäyntiaikojen pituudet olivat myös vaihtelevia ja matkan aikana sekä oli että ei ollut pysähdyksiä. Testit osoittivat, että jos dumpperin nopeus murskaamoon ajettaessa oli turhan suuri ja se joutui tämän takia odottamaan ennen kuorman purkua, polttonesteenkulutus oli jopa 30 % suurempi verrattuna dumpperiin, joka ajoi vakionopeudella ja saapui paikalle parhaaseen aikaan.

"Ruotsissa Braåsissa suoritettujen testien yhteydessä vierailimme asiakkaiden työmailla ja tarkkailimme, kuinka koneita käytettiin", Peter sanoo. "Nykyisin työmaat eivät ole optimoituja eikä niissä ole järjestelmää, joka ilmoittaisi, milloin dumpperien tulisi saapua murskaamoon. Koneita ajetaan usein maksiminopeudella, mutta katsottaessa joutokäyntiajan määrää käy selväksi, että suuri nopeus ei ole aina tarpeen. Kun koneet ovat paikallaan odottaen kuorman purkamista, ne tuhlaavat aikaa ja rahaa. Käyttämällä M2M-viestintää kuljettaja tietäisi tarkkaan, milloin murskaamoon tulee saapua ja millä nopeudella sinne tulee ajaa. Vähentämällä koneen nopeutta ja joutokäyntiaikaa vähennämme polttonesteenkulutusta ja koneen kulumista sekä helpotamme koneiden kulun sujuvuutta."

Katse tulevaisuuteen
"Projektin seuraava vaihe on antaa kuljettajalle tietoa – kuten tavoiteltava nopeus ja saapumisaika – ohjaamossa", Peter sanoo. "Tämä ajantasainen tieto tukee ja opastaa kuljettajia toimimaan polttonestetehokkaimmalla tavalla ja tiedot voidaan tulevissa konsepteissa näyttää tuulilasinäytössä ja muilla innovatiivisilla tavoilla. Jos kaikki työmaan koneet on varustettu tällä teknologialla, koneet voidaan konekannan tehokkuuden optimoimiseksi yhdistää keskusyksikköön – kuten työmaan päällikön tablettitietokoneeseen. Tästä projektista saadut tulokset ratkaisevat, tuleeko tämä teknologia markkinoille, ja milloin ja miten.

Aktiivinen turvallisuus
"Kiistaton etu koneen älykkyyden lisäämisestä on sen käyttö aktiivisen turvallisuuden lisäämiseen", sanoo Peter lopuksi. "Volvo on asettanut itselleen tavoitteeksi vähentää koneidensa onnettomuudet nollaan – ja tulevaisuuden teknologialla kuten M2M-viestinnällä on tärkeä osa tässä pyrkimyksessä. Esimerkiksi, jos yhdistämme M2M-viestintäteknologian automaattiseen jarrujärjestelmään, sillä voitaisiin estää kahden Volvo-koneen törmäys toisiinsa – ja jos varustamme työmaan työntekijät langattomalla päätelaitteella tai lähettimellä, koneet voivat havaita lähellä olevat ihmiset ja välttää törmäämästä heihin".

 

Loppu.

 

Huhtikuu 2013

 

Teksti: Charlie Ebers

 

Kuvateksti: Yhdistämällä M2M-teknologialla varustetut maarakennuskoneensa keskusyksikköön työmaan johtaja voi optimoida konekantansa tehokkuuden.

 

Saadaksesi lisätietoja vieraile sivustolla: www.volvoce.com/press

Tai ota yhteys:

 

Elisabet Altin

Johtaja, Viestintäteknologia

Volvo Construction Equipment

Puh: +46 470 387809

Sähköposti: elisabet.altin@volvo.com

 

Charlie Ebers

SE10

Lontoo

Puh: +44 207 107 2016

Sähköposti: ebers@se10.com