Äärirajoille asti - Lehdistötiedotteet : VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FINLAND OY
30.6.2013 

Äärirajoille astiPrototype machines fitted with Volvo Construction Equipment’s Stage IV/Tier 4f technology were shipped to remote locations for cold climate, high altitude and summer testing.

Yksi Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) Technology-tutkimusyrityksen ensisijaisista tavoitteista on viimeiset viisi vuotta, määräysten julkistamisesta lähtien, ollut kehittää menestyksekkäästi Stage IV- (EU) ja Tier 4 Final (US) -päästömääräysten mukaisia moottoreita, jotka täyttävät kaikki päästö-, laatu-, tehokkuus- ja luotettavuustavoitteet ennen tiukan lainsäädännön astumista voimaan. Itse asiassa mitä investointeihin tulee, se on koko Volvo Groupin historian toiseksi suurin kehitysprojekti.

 

Edistynyttä Volvo-teknologiaa
Volvo CE:n moottorit, joiden teho on vähintään 56 kW (75 hv), tulevat sylinterinsisäisten ja ulkoisten ratkaisujen sekä valikoivan katalyyttisen pelkistysteknologian (SCR) ansiosta täyttämään kaikki lainsäädännön asettamat vaatimukset ja tarjoamaan paremman polttoainetaloudellisuuden. Tähän mennessä teknologia on käynyt läpi yli 100 000 tuntia tinkimätöntä testausta, mukaan lukien moottoridynamometrit ja kenttätestaus monilla eri käyttöalueilla dumpperi-, pyöräkuormaaja- ja kaivukoneprototyypeissä. Ei tässä kuitenkaan kaikki: Volvo CE:n asema on kadehdittava siinä mielessä, että sillä on takanaan Volvo Groupin voima ja kaikki teknologian jakamisesta koituvat edut. "Stage IV/Tier 4f -määräykset vaativat, että typpioksidien (NOx) määrää pitää vähentää nykyisiltä Stage IIIB/Tier 4 interim -tasoilta eli 2,0 g:sta/kWh tasolle 0,4 g/kWh eli 80 %:n verran", kertoo Jan Guthammar, Volvo CE:n Stage IV/Tier 4f -hankkeen pääprojektipäällikkö. "Tämän uuden vaatimuksen täyttämiseksi Volvo CE on ottanut käyttöön SCR-teknologian, jota Volvo Trucks on käyttänyt vuodesta 2005 lähtien. Olemme hyödyntäneet Volvo Groupin valtavaa kokemusta ja miljoonien kenttätestaustuntien antamia tuloksia teknologiasta. Tämä on auttanut meitä muokkaamaan ratkaisua maanrakennuskoneisiin sopivaksi ja varmistaa sen, että ratkaisumme toimii vaaditulla tehokkuudella ja yhtä luotettavasti kaikissa asiakkaidemme käyttökohteissa, ilmanaloissa ja ympäristöissä."

 

Kulissien takana

Volvo Construction Equipment engineers carried out thousands of tests on the company’s Stage IV/Tier 4f technology during cold climate, high altitude and summer testing expeditions.
Osana testaus- ja validointiprosessia dumpperien, pyöräkuormaajien ja kaivukoneiden prototyyppejä, joihin oli asennettu Volvon Stage IV/Tier 4f -määräysten mukaista teknologiaa, kuljetettiin kaukaisille seuduille testattaviksi kylmässä ilmanalassa, korkealla merenpinnasta ja kesäolosuhteissa. Jokaiselle testausmatkalle osallistuu noin 100 moottori- ja konesuunnittelijaa, jotka tekevät kuukauden pituisella testausmatkalla yhteensä satoja testejä. Testit tehdään kahdesti: kerran kehitysvaiheen aikana ja kerran myöhemmin kontrollivaiheessa.

 

Volvo CE järjestää talvitestinsä talven sydämessä, lähellä pohjoista napapiiriä sijaitsevassa ruotsalaisessa Kiirunan kunnassa, jossa lämpötilat laskevat pitkiksi ajoiksi reilusti alle -30 °C:een. Kylmän ilmaston testit järjestettiin Kiirunan kaivoksessa, joka on maailman suurin ja nykyaikaisin maanalainen rautamalmikaivos. Siellä tuotantopaikalla toimiva Volvon asiakas otti prototyyppikoneet osaksi kalustoaan. Tämä tarkoitti sitä, että Volvon suunnittelijat pystyivät keräämään tietoa ja tarkkailemaan koneen suorituskykyä tositilanteissa, mutta myös sitä, että he pystyivät ymmärtämään, miltä uusi teknologia tuntui käyttäjän näkökulmasta katsottuna. Muita testejä olivat toistuvat vakiotyöjaksot ja kylmäkäynnistymisen optimointi. "Jäätävien lämpötilojen kestäminen kylmän ilmanalan testauksessa on vain yksi osa kehitysprosessia, mutta se on tärkeä toimenpide sen varmistamiseksi, että moottori, pakokaasujen jälkikäsittely ja kaikki järjestelmät ja alajärjestelmät toimivat näissä äärimmäisissä talviolosuhteissa", Jan toteaa.

Testing Volvo Construction Equipment’s Stage IV/Tier 4 Final solution in sub-zero conditions was an essential part of the development and validation process.

"Toisen ääripään olosuhteissa Espanjassa puolestaan teimme testejä testiradoilla ja tarkkailimme teknologian suorituskykyä äärimmäisessä kuumuudessa ja vaativissa käyttökohteissa", Jan jatkaa. "Tutustuimme esimerkiksi siihen, miten Stage IV/Tier 4f -vaatimukset täyttävä dumpperi reagoi ajettaessa paahtavassa kuumuudessa täydellä kuormituksella erittäin jyrkkää mäkeä ylös. Koneet testattiin myös 3 500 metrin korkeudella merenpinnasta Ranskan Les Deux Alpesissa tehdyissä korkeustesteissä. Korkealla merenpinnasta ilma on ohutta ja ilmakehän paine alhainen, joten meidän oli testattava ja varmistettava koneen suorituskyky, polttoaineenkulutus, moottorin reagointi ja käynnistettävyys näissä ohuen ilman olosuhteissa. Työskentely korkealla merenpinnasta, missä ilmassa on paljon vähemmän happea, vaikuttaa tietysti haitallisesti kaikkiin polttomoottoreihin, koska happi on olennainen osa palotapahtumaa. Uuden sukupolven Volvo-koneiden suorituskykyä näissä vaikeissa olosuhteissa on kuitenkin parannettu. Itse asiassa sekä omista testituloksistamme että näitä koneita käyttäviltä asiakkailtamme saamastamme palautteesta käy ilmi, että koko Stage IV/Tier 4f -vaatimukset täyttävän mallivalikoiman suorituskyky, polttoainetaloudellisuus ja luotettavuus ovat parantuneet."

Loppu.

 

Kesäkuu 2013

Teksti: Charlie Ebers

 

Kuva 1: Volvo Construction Equipmentin Stage IV/Tier 4f -vaatimukset täyttävällä teknologialla varustettuja prototyyppikoneita kuljetettiin kaukaisille alueille testattaviksi kylmässä ilmanalassa, korkealla merenpinnasta ja kesäolosuhteissa.

 

Kuva 2: Volvo Construction Equipmentin suunnittelijat tekivät tuhansia testejä yhtiön Stage IV/Tier 4f -vaatimukset täyttävälle teknologialle kylmässä ilmanalassa, korkealla merenpinnasta ja kesätestausmatkoilla.

 

Kuva 3: Volvo Construction Equipmentin Stage IV/Tier 4 Final -vaatimukset täyttävän ratkaisun testaaminen pakkasolosuhteissa oli olennainen osa kehitys- ja validointiprosessia.

Lisätietoa Volvo Construction Equipmentin Tier 4 Final -vaatimukset täyttävästä ratkaisusta on osoitteessa:

 

http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/en-gb/press_room/bauma_2013/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=142163&News.Language=en-gb.

 

Saadaksesi lisätietoja vieraile sivustolla: www.volvoce.com/press

Tai ota yhteys:

 

Elisabet Altin
Johtaja, Viestintäteknologia
Volvo Construction Equipment
Puh: +46 470 387809
Sähköposti: elisabet.altin@volvo.com

 

Charlie Ebers
SE10
Lontoo
Puh: +44 207 107 2016
Sähköposti: ebers@se10.com