WWF Climate Savers - WWF Climate Savers : VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT FINLAND OY

WWF Climate Savers

"Ympäristönsuojelu on yksi Volvo Construction Equipment'in ydinarvoista, ja tähän sisältyy paljon enemmän kuin vain yrityksen julkilausuma: me suhtaudumme tähän asiaan erittäin vakavasti ja työskentelemme lujasti integroidaksemme sen kaikkeen toimintaamme. Tästä syystä olemme iloisia voidessamme olla Volvo Group'in mukana yhteistyössä tunnetun ympäristöjärjestön kuten Maailman luonnonsäätiön kanssa. WWF:n Climate Savers -ohjelma on haastava aloite, joka auttaa meitä vähentämään edelleen CO2-päästöjämme, lisäämään tuotteidemme polttonestetehokkuutta ja osoittamaan, että olemme todella sitoutuneet kestävän kehityksen edistämiseen." 

 

Pat Olney

Toimitusjohtaja, Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on viimeisin Volvo Groupin jäsen, joka osallistuu Maailman luonnonsäätiön (WWF) Climate Savers -ohjelmaan. Tämä aloite edellyttää osallistuvilta yrityksiltä sitoutumista CO2-päästöjen vähentämiseen toiminnoissaan.  Osana sopimusta, SDLG, Volvo CE:n toinen merkki ja yhteistyökumppani Kiinassa, on ensimmäinen kiinalainen yritys, joka on sitoutunut ohjelmaan.

Volvo Group on ollut Climate Savers -ohjelmassa jäsenenä vuodesta 2010 lähtien - ja se oli ensimmäinen raskaiden kuorma-autojen valmistaja, joka allekirjoitti sopimuksen. Tällöin yhtiö teki sopimuksen, että kaikkien vuosina 2009 - 2014 valmistettujen ja myytyjen kuorma-autojen CO2-päästöjä vähennetään 13 miljoonaa tonnia. Kun Volvo CE, SDLG ja Volvo Buses ovat nyt mukana, Volvo Group aikoo vähentää CO2-päästöjen määrää ennen vuotta 2014 valmistamiensa ajoneuvojen koko elinkaaren osalta yhteensä yli 30 miljoonaa tonnia, verrattuna vuonna 2008 valmistettuihin ajoneuvoihin. Volvo Groupin tuotantolaitokset vähentävät myös CO2-päästöjään 12 % ennen vuotta 2014, verrattuna vuoden 2008 tasoihin.

 

CO2-päästöt alas!
Volvo CE on, samoin kuin kaikki Volvo Group'in jäsenet, sitoutunut vähentämään tuotteidensa ja tehtaidensa hiilidioksidipäästöjä sekä kehittämään uutta teknologiaa polttonestetehokkuuden parantamiseksi ja vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen löytämiseksi. Osana Climate Savers -ohjelmaa Volvo CE kehittelee uusia, polttonestetehokkuudeltaan parempia prototyyppejä.

 

 

Sitoumuksemme

 

Tehtaat:
Vuoteen 2014 mennessä Volvo CE on yhdessä SDLG:n, Volvo Buses'in ja Volvo Groupin kanssa sitoutunut vähentämään CO2-päästöjä tuotantolaitoksissaan 12 % vuoden 2008 tasoilta, mikä tarkoittaa 0,2 megatonnia (Mt) CO2-päästöjä. Tämä saavutetaan pääasiassa energiatehokkailla parannuksilla. Climate Savers -ohjelman sääntöjen mukaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei saa käyttää päästökauppoja.

 

Tuotteet:
Volvo CE sitoutuu, yhdessä Volvo Groupin, SDLG:n ja Volvo Buses'in kanssa, vähentämään vuosina 2009 - 2014 myymiensä ajoneuvojen CO2-päästöjen kokonaismäärää yli 30 Mt verrattuna vuoden 2008 malleihin, parantamalla polttonestetehokkuutta.

 

Prototyyppi:
Volvo CE tulee investoimaan edistyksellisiin voimansiirtoteknologioihin ja esittelemään sisäisesti vuoteen 2014 mennessä polttonestetehokkuudeltaan huomattavasti paremman prototyypin.