introduktion - Biobrændstoffer : Volvo Entreprenørmaskiner A/S
Biobrændstoffer

Biobrændstoffer

Biobrændstoffer fra Volvo Group
Alt imens olieforbruget stiger, bliver der længere og længere imellem opdagelser af nye større oliereserver.  Parallelt hermed stiger gennemsnitstemperaturen på grund af den øgede udledning af kuldioxid, der følger af forbrænding af olie, kul og gas.  Der findes ikke en enkelt brændstoftype eller en enkelt motortype, som alene vil kunne løse fremtidens energiproblemer.  Volvo Group arbejder derfor bredt med fremtidig udvikling af drivliner og på tilpasning til nye brændstoffer for at kunne bestemme de forskellige løsningers relative potentiale.

Volvo støtter en evaluering af forskellige alternative brændstoffer for at kunne mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i entreprenørmaskiner og i transportsektoren.  Følgende betragtes som muligt til tung erhvervsbrug:

  • Biodiesel (FAME/RME):  Volvo støtter en blanding på op til 30 % i dieselbrændstof.  Blandingen vil variere alt efter motorstørrelse.  FAME (Fatty Acid Methyl Ester) er en vedvarende energikilde, der produceres ud fra vegetabilske olier. Den har lavere partikelemission og lavere kulbrinteemission. Hvis den har lavere svovlindhold, er emissionen af svovldioxid ligeledes lavere.
  • DME:  Anses af Volvo Group som et af de mest effektive fornyelige brændstoffer, et alternativ med en særdeles lav udstødning og så godt som CO2-neutral, hvis den er produceret ud fra biomasse.  DME (dimethyl-ether) har generelt en høj energieffektivitet - og det kræver kun mindre ændringer at ombygge en dieselmotor, så den kan køre på DME.

Volvo ser på morgendagens brændstoffer og drivliner ud fra, hvad vi kalder "well-to-wheel"-perspektivet.  Målet er at opnå den størst mulige energieffektivitet fra selve energikilden hele vejen til køretøjets hjul.  Vi tror, at energiforsyningen vil variere alt efter regionale forhold og nødvendigheder, og vores opgave er fortsat at spille en aktiv rolle i denne udviklingsproces.

Som verdens største motorproducent til tunge erhvervskøretøjer har Volvo fremragende forudsætninger for tilpasse sit produktudbud, så det passer til kundens adgang til energi og det arbejde, som køretøjet skal udføre.  For at kunne tilbyde den mest lønsomme løsning, en der er skræddersyet til kundens særlige behov, arbejder Volvo derfor på flere forskellige alternativer til drivliner og brændstoffer i fremtiden.