vigtige råd - Smøremidler : Volvo Entreprenørmaskiner A/S
Volvo Construction Equipment, smøremidler, vigtige råd

Råd og vejledning

Ved håndtering af smøremidler på rette måde beskytter du maskinen, helbredet og miljøet. Her er en række vigtige punkter:

 • Skift olie og filter i tide  
  For at undgå unødvendigt slid og brændte stempelringe bør serviceintervallerne overholdes. Det er økonomisk at skifte oliefiltret samtidig med at olien skiftes. En ny olies egenskaber forringes hurtigt ved brug af et gammelt filter. Gamle filtre kan tilstoppes, hvilket kan føre til motorskader.

 • Iagttag renlighed
  Det er vigtigt at iagttage renlighed ved påfyldning af olie, især omkring påfyldningsstedet. Skødesløshed er den største kilde til urenheder, som forårsager slitage, korrosion og funktionsfejl.

 • Kontrol af oliestanden
  For lav oliestand er en hyppig årsag til at komponenter svigter. Det er vigtigt, at oliestanden i motoren, gearkassen og det hydrauliske system kontrolleres med jævne mellemrum.

 • Bortskaffelse af gammel olie
  Olieaffald skal behandles som miljøfarligt affald. Bortskaffelse skal ske i henhold til nationale og lokale forskrifter.

 • Direkte kontakt med olie og smørefedt
  Sørg for, at huden ikke kommer i direkte kontakt med olie eller smørefedt.

 • Volvos olieanalyse
  Med Volvos olieanalyse har du bedre kontrol med maskinen. Overvågning af oliens tilstand kan føre til mindre stilstandstid og lavere driftsomkostninger.


Kontakt din Volvo-forhandler for yderligere information.