Leverings- og garantibetingelser - Reservedele & service : Volvo Entreprenørmaskiner A/S
Batterier Kam

Leverings- og garantibetingelser

Nye reservedele fra Volvo Entreprenørmaskiner A/S 

1. Denne aftale er indgået mellem Volvo Entreprenørmaskiner A/S (Sælger) og en erhvervsdrivende Køber (Køber). Endvidere henvises til Volvo Entreprenørmaskiners A/S’ salgs- og leveringsbetingelser, herunder fabriksgaranti ved køb af nye Volvo entreprenørmaskiner.

 

2. Sælger yder 12 måneders garanti på originale, nye Volvo reservedele købt fra Sælger som enkeltdele eller via værkstedet, indenfor følgende rammer:

· garantien er en ret for Køber til ombytning til en ny af samme slags som det købte, hvis den købte reservedel er defekt på grund af materielle defekter eller ikke håndværksmæssigt korrekt udført arbejde,

· der ydes kun reservedelsgaranti, såfremt Køber har betalt for delen før reklamation modtages hos Sælger,

· reklamation skal være modtaget inden 12 måneder efter levering af delen, og indenfor 1 måned efter Køber opdagede eller burde have opdaget manglen, 

· garanti ydes kun hvis Køber har monteret, opbevaret, brugt, vedligeholdt og/eller repareret reservedelen korrekt,

· reservedelsgarantien dækker kun for reservedele, der er lagervarer og som ikke er sliddele, og

·  hvis delene er installeret i en Volvo entreprenørmaskine, følger garantiperioden for udskiftede dele og komponenter den tilbageværende garantiperiode for den originale Volvo CE maskine.

 

3. Der ydes 12 måneders reklamationsret på den håndværksmæssige udførelse af arbejdet i forbindelse med garantireparation, hvis arbejdet er udført af Sælger og fuldt betalt inden reklamationen, der skal ske hurtigst muligt. Der henvises vedrørende denne garanti til Volvo Construction Equipment Fabriksgaranti Certifikat og Volvo Entreprenørmaskiner Garanti Certifikat.

 

4. Returnering af reservedele mod at få betaling retur kan alene ske efter aftale med Sælger, og i øvrigt skal følgende overholdes:

· returnering af reservedele skal ske senest 10 arbejdsdage fra fakturadato, hvor delen skal være fuldt betalt,

· der blive opkrævet et returneringsgebyr på 10%, som vil blive modregnet i kreditnotaen,

· delen må ikke være forsøgt monteret eller brugt, og emballagen skal være hel og ubrudt, 

·  der vil blive udleveret et returnummer/sagsnummer, som skal følge delene. Hvis en eller flere dele returneres udenfor det aftalte, forbeholder Sælger sig retten til at  returnere disse dele til kunden for kundens regning,

· delene skal altid returneres til Taulov, uanset hvor de er blevet udleveret, og

· i tilfælde af returnering til Sælger er dette altid for Købers regning med undtagelse af sager der drejer sig om fejlekspedition.

 

5. I tilfælde af fejlekspedition skal delen have et returnummer/sagsnummer hos Sælger inden returnering, og skal være Sælger i hænde senest 10 arbejdsdage efter fakturadato.

 

6. Transportskader har Sælger ikke ansvar for, reklamation skal ske til transportøren, samme dag som modtagelsen.

 

7. Reservedele som ikke er lagervare hos Sælger vil normalt blive bestilt hjem til levering efter 2-3 dage; hvis Køber ønsker at reservedelen skal bestilles hjem på en hasteordre, vil der blive opkrævet tillæg.

 

8. Med hensyn til levering af reservedele henvises til Sælgers hjemmeside ”Reservedele – Levering”.

9. Ejendomsretten til de solgte genstande forbliver hos Sælger indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.m. er fuldt betalt, jf. kontooprettelsesbetingelser og salgs- og leveringsbetingelser.

April 2014