Volvo Construction Equipment har fortsat overskud til trods for svækket verdensmarked - Nyheder : Volvo Entreprenørmaskiner A/S
25-04-2013 

Volvo Construction Equipment har fortsat overskud til trods for svækket verdensmarkedVolvo Construction Equipment blev negativt påvirket af vigende efterspørgsel på de fleste markeder i første kvartal 2013. Effekten heraf var særlig udtalt i minesektoren, der oplevede en brat nedgang i forhold til samme periode sidste år. Til trods for disse tilbageslag øgedes overskuddet i forhold til 4. kvartal 2012, ligesom selskabet fastholdt sin position som nr. 1 på det vigtige kinesiske marked.

I de første 3 måneder af 2013 faldt Volvo Construction Equipments nettoomsætning med 33% til SEK 12.126 mio. (SEK 17.999 mio. i 1. kvt. 2012). Efter justering for valutasvingninger udgjorde nedgangen dog kun 29%. Til trods for denne omsætningsreduktion opnåede man alligevel overskud, dog på et lavere niveau. Driftsresultatet faldt til SEK 500 mio. mod SEK 2.089 mio. i første kvartal 2012, mens overskudsgraden udgjorde 4,1%, et fald fra 11,6%. Indtjeningen blev ikke kun påvirket af den lavere omsætning, men også af produktmixet, idet der blev leveret færre og større maskiner, typisk med højere avance, især til minesektoren.

Markedssituation

Disse resultater skal ses på baggrund af en generel forværring af markedssituationen. Målt i antallet af enheder faldt afsætningen i Europa med 18%, mens Nordamerika oplevede en nedgang på 7% og Sydamerika 20%. Asien (ekskl. Kina) faldt også med 7%, mens Kina selv raslede 42% ned. Til trods for den bratte nedgang på det kinesiske marked var Volvo i stand til at fastholde sin førerstilling i Kina med 14,8% af markedet for læsse- og gravemaskiner.

Udsigterne for resten af året er fremdeles beskedne. Målt i antal enheder forventes der i Europa en nedgang på mellem 5% og 15%, mens Nordamerika, Sydamerika og Kina alle forventes at ligge omkring -5% til +5%. For Asien (ekskl. Kina) er prognosen en vækst på 0-10%.

"Vi har været igennem to vanskelige kvartaler, men vi har nu fået vores lagerbeholdninger i balance og stabiliseret vores forretning på et lavere afsætningsniveau", udtalte Volvo CE's president, Pat Olney. "Vi er fortsat nødt til at holde omkostningerne i stramme tøjler, samtidig med at vi skal forbedre vores geografiske spredning og produktmix. Men det gør mig tillidsfuld, at vi har forbedret vores avancer i forhold til sidste kvartal 2012 til trods for nogenlunde uforandrede salgsindtægter.

Betydningsfulde begivenheder i perioden

Volvo Construction Equipment fortsatte i kvartalet med at investere og nyskabe. Investeringsprogrammet på 100 mio. dollars i det nordamerikanske produktionsanlæg i Shippensburg, Pennsylvania, passerede to milepæle i marts, da en ny hovedsædebygning blev indviet, ligesom anlægget påbegyndte produktionen af selskabets L60-L90 læssemaskiner. Denne lokaliserede produktion vil bidrage til, at virksomheden bliver mere fleksibel og bedre i stand til at tilfredsstille kundernes behov i regionen. Dertil kommer, at valutarisikoen vil blive reduceret.

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner.

 

Nettoomsætning efter markedsområde

Første tre måneder

 

Mio. SEK

2013

2012

Ændring

 

Europa

3.479

3.834

(9%)

 

Nordamerika

1.965

3.318

(41%)

 

Sydamerika

749

993

(25%)

 

Asien

5.299

8.949

(41%)

 

Øvrige markeder

644

905

(29%)

 

I alt

12.136

17.999

(33%)

 

 

 

Slut.

April 2013

Yderligere oplysninger fås ved at besøge www.volvoce.com/press

eller ved at kontakte:

 

Thorsten Poszwa

Volvo Construction Equipment

Tlf.: +32 2482 5021

Email: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

 

Brian O’Sullivan

Director, External Communications

SE10

London

Tlf.: +44 77 333 50307

Email: mailto:%20osullivan@se10.com