důležité upozornění - Maziva : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Volvo Construction Equipment - maziva - důležité tipy

Rady a tipy

Správná manipulace s mazivy chrání stroj, vaše zdraví a životní prostředí. Upozorňujeme na některé důležité skutečnosti:

 • Včasná výměna oleje a filtru  
  Aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebování a opalování pístních kroužků, měli byste respektovat servisní intervaly. S výměnou oleje se doporučuje měnit také filtr. Pokud použijete původní filtr, vlastnosti nového oleje se rychle zhorší. Původní filtry se mohou ucpat, což povede k poškození motoru.

 • Udržování čistoty
  Při doplňování oleje, a to především kolem plnicího hrdla, je nezbytné udržovat čistotu. Nečistoty, které se do systému dostanou nejčastěji kvůli nepozornosti, způsobují opotřebení, erozi, korozi a funkční poruchy.

 • Kontrola hladiny oleje
  Příliš nízká hladina oleje má často za důsledek poruchy komponentů. Je tedy nezbytné pravidelně kontrolovat hladinu oleje v motoru, převodovce a v hydraulickém systému.

 • Likvidace odpadového oleje
  S použitým olejem by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem, který ohrožuje životní prostředí. Zneškodňování musí být prováděno v souladu s národní a místní legislativou.

 • Přímý kontakt s olejem a mazivy
  Zabraňte přímému kontaktu pokožky s olejem a mazivy.

 • Analýza olejů Volvo
  Díky analýze oleje Volvo získáte lepší kontrolu nad svým strojem. Monitorování stavu oleje může snížit prostoje a provozní náklady.


Další informace vám poskytne váš dodavatel Volvo.