Smlouvy o zákaznické podpoře - Smlouvy o zákaznické podpoře : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo zaručí, že náklady na základní preventivní údržbu budete mít zcela pod kontrolou a vaše prostoje budou minimální.

Buďte úspěšní se....
smlouvami o zákaznické podpoře

Se smlouvami o zákaznické podpoře můžete těžit v lomech a stavět cesty s minimálními prostoji, vysokou produktivitou a s podporou, kterou zajistí rozsáhlé zkušenosti společnosti Volvo. Díky plné podpoře prodejce Volvo můžete zasáhnout do výstavby infrastruktury ve městech, na vesnicích a v zemích kdekoliv na světě.

Smlouvy o zákaznické podpoře vám umožní úplný přístup ke znalostem skupiny Volvo. Takto se zvýší hodnota vašeho podnikání u každého aspektu provozování stroje.

Mezi hlavní výhody smluv o zákaznické podpoře patří:

Partnerství a vztah s prodejcem

Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo posilují vztahy mezi zákazníkem a prodejcem

Smlouvy o zákaznické podpoře posilují vztah mezi prodejcem a zákazníkem, takže obě strany mají zájem udržovat výhodný kontakt mezi partnery.

Možnost soustředit se na hlavní podnikání

Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo pomáhají soustředit se na hlavní podnikání

Smlouvy o zákaznické podpoře umožní soustředit se na nejdůležitější část podnikání, aniž byste se rozptylovali jinými problémy.

Kontrola nákladů

Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo umožňují mít náklady zcela pod kontrolou

Díky odsouhlasené hodinové sazbě si můžete naplánovat svou práci, snížit riziko a předkládat do výběrových řízení zajímavější nabídky.

Snížení prostojů na minimum

Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo pomáhají snížit prostoje na minimum

Servisní program Volvo představuje ucelenou sadu opatření a kontrol, které na vašem stroji provádějí vyškolení servisní technici Volvo.

Smlouvy:

Bílá:

Bílá smlouva o zákaznické podpoře Volvo

Váš prodejce bud
e provádět jisté kontroly, na kterých se dohodne se zákazníkem

Modrá:

Modrá smlouva o zákaznické podpoře Volvo

Váš prodejce bude provádět preventivní údržbu podle servisního programu Volvo

Stříbrná:

Stříbrná smlouva o zákaznické podpoře Volvo

Váš prodejce bude provádět stejné zásahy jako u modré smlouvy a navíc opravy vybraných komponentů

Zlatá:

Zlatá smlouva o zákaznické podpoře Volvo

Váš prodejce bude provádět stejné zásahy jako u modré smlouvy, a to včetně oprav všech dílů tak, aby byla splněna vysoká očekávání kladená na produktivitu a dostupnost

Smlouvy o zákaznické podpoře Volvo nabízejí základní preventivní údržbu s maximální kontrolou nákladů a minimálními prostoji.

Zjistěte, jak mohou smlouvy o zákaznické podpoře zvýšit efektivitu vaší práce: