Úvod - CareTrack : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
CareTrack, telematický systém společnosti Volvo Construction Equipment, informuje o spotřebě paliva, provozních hodinách a místě, kde se stroj nachází

CareTrack: snazší správa flotil

CareTrack je telematický systém společnosti Volvo, který umožňuje využívat celou řadu informací souvisejících s monitorováním strojů, což vám šetří čas i peníze.

Tento systém generuje na webovém portálu různé zprávy, a to včetně zpráv o spotřebě paliva, provozních hodinách a místě, kde se stroj nachází, a odesílá SMS a e-maily s upozorněním.

Portál CareTrack lze využívat rovněž ke správě servisu stroje a dílů rychlého opotřebení. Díky tomu mohou správci flotil snížit náklady na palivo, optimalizovat výkonnost stroje i operátora a proaktivně řídit servis a údržbu tak, aby prostoje byly minimální.

Zůstaňte ve spojení se svými stroji prostřednictvím dálkového monitorování. Se systémem CareTrack můžete poznat efektivitu a řízení na zcela nové úrovni.

U systému CareTrack za zmínku stojí především:

Šetří se čas

CareTrack, telematický systém společnosti Volvo Construction Equipment, šetří čas tím, že umožňuje předem naplánovat servis a údržbu

Prostoje se zkrátí, protože se potřebný servis i údržba plánují předem. Tím se zabrání vzniku potenciálních problémů. Prodejci mohou provádět dálkovou diagnostiku poruch, což zkracuje dobu potřebnou k provedení servisu na minimum.

Šetří se peníze

CareTrack, telematický systém společnosti Volvo Construction Equipment, generuje provozní zprávy, které pomáhají šetřit peníze

Pomocí provozních zpráv můžete zjistit, kdy stroj není využíván. Díky tomu můžete snížit spotřebu paliva, neproduktivní čas stroje i servisní náklady.

Nekonečné příležitosti

CareTrack, telematický systém společnosti Volvo Construction Equipment, nabízí přístup k obrovskému množství informací

Systém CareTrack nabízí přístup k celé řadě informací – od spotřeby paliva přes polohu stroje až po zprávy o využití stroje. Díky tomu dostanete ze svého stroje skutečně vše, co nabízí.

Standard CareTrack

Na webovém portálu zjistíte hodiny provozu i polohu stroje a můžete provádět správu servisních plánů a dílů rychlého opotřebení. Dále zde můžete sledovat své stroje na mapě.

Sledování a stav

Časové ohraničení a ohraničení oblasti vás upozorní, pokud se stroj dostane mimo nastavené časové hranice nebo hranice oblasti. Stavová zpráva vás informuje o hladině paliva, poloze stroje a provozních hodinách stroje.

Provoz

Díky informacím o spotřebě paliva, využití stroje a času, kdy se stroj nepoužívá, můžete optimalizovat svou flotilu a zvýšit produktivitu svých strojů na maximum. Porovnejte, jak jsou stroje používány a naplánujte si servisní kontroly.

Výroba

U kloubových nákladních aut s technologií On Board Weighing se zobrazuje skutečná produktivita stroje v tunách/litrech. Data usnadní zaškolení operátora, sníží spotřebu paliva a prodlouží životnost komponentů.

Ochrana před krádeží

Pásová rýpadla lze v rámci ochrany před krádeží vybavit systémem sledování. Po aktivaci systému obdržíte e-mail nebo SMS s upozorněním a pomocí webového portálu můžete svůj stroj imobilizovat resp. imobilizaci zrušit.

Komunikace

Stroje s hardwarem satelitního modemu, který aktivuje váš dealer Volvo, mohou v oblastech, kde je signál mobilní sítě slabý nebo vůbec žádný, přenášet data přes satelit.

API

Systém API umožňuje přenášet údaje ze systému CareTrack do vlastního řídicího systému.
V závislosti na úrovni vyžadovaných informací jsou k dispozici dvě výbavy.

Dostupnost zde uváděné výbavy se pro jednotlivé země může lišit. Váš dealer Volvo vám rád poskytne bližší informace.

Zjistěte, jak může systém CareTrack zlepšit vaší efektivitu: