FAQ - Chemikálie/AdBlue® : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.

Časté dotazy (FAQ)

  1 Co je to AdBlue?
Netoxická kapalina obsahující 32,5% močoviny a 67,5% deionizované vody. Močovina je sloučeninou dusíku a při zahřátí se mění na čpavek. Tato kapalina je v Evropě a Asii k dispozici pod názvem AdBlue a v Severní Americe je dodávána pod názvem Diesel Exhaust Fluid (DEF).
  2 K čemu je AdBlue zapotřebí?
Jedná se o hlavní reakční činidlo, které se u motorů Stage IV používá k selektivní katalytické redukci (SCR).
  3 Kde lze AdBlue zakoupit?
Kapalinu AdBlue lze objednat přes síť prodejců Volvo. Kapalinu lze odebrat nebo vyzvednout přímo na pracovišti.
  4 Jak je kapalina AdBlue zabalena?
Kapalina AdBlue je dodáván podle přání zákazníka v hermeticky uzavřených speciálních nádobách jako jsou kanystry nebo sudy nebo se volně nalévá do nádob.
  5 Co se stane, pokud místo AdBlue použijete nekvalitní nahrážku?
Nekvalitní nahrážky mohou poškodit systém následného čištění, což má za následek menší točivý moment, pokles rychlosti a může vést dokonce k vypnutí stroje. Použitím kapaliny schválené společností Volvo můžete eliminovat zbytečné náklady a prostoje.
  6 Jak je garantována kvalita kapaliny AdBlue?
Kapalina AdBlue splňuje z hlediska čistoty požadavky, které stanoví ISO 22241-1. To zajišťuje správný postup výroby, testování a manipulace.
  7 Jaký má vliv na AdBlue nízká teplota?
AdBlue zamrzá při -11°C. Systém SCR ohřívá nádrž AdBlue a přívodní potrubí. Pokud se stroj nepoužívá a kapalina zamrzne, nebude to mít vliv na nastartování ani provoz. Systém ohřevu SCR rozmrazí roztok zpět na kapalinu, aniž by to zhoršilo kvalitu roztoku.
  8 Jak se má AdBlue skladovat a jaká je životnost nepoužité kapaliny?
Kapalina AdBlue by se měl skladovat ve studeném, suchém a dobře odvětrávaném prostoru mimo přímé sluneční světlo. Doporučená teplota pro skladování je až 25°C. Krátké vystavení vyšším teplotám není na závadu. Pokud se AdBlue skladuje doporučeným způsobem, jeho životnost je přibližně dva roky.
  9 Proč je důležité používat speciální vybavení určené pro kapalinu AdBlue?
K manipulaci a skladování kapaliny AdBlue se musí používat speciální vybavení, které zabrání kontaminaci roztoku.
 10 Je AdBlue korozivní?
Tato netoxická kapalina je pro některé citlivé kovy jako např. měď korozivní.
 11 Jaká je spotřeba kapaliny AdBlue?
Cca. 5 % až 7,5 % spotřeby paliva, v závislosti na typu stroje a jeho využití.