Závod Volvo CE v Braås dosáhl nulovou produkci CO2 - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
15.1.2014 

Závod Volvo CE v Braås dosáhl nulovou produkci CO2Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

Koncem prosince 2013 dokončil závod společnosti Volvo Construction Equipment v městě Braås svou cestu za produkci nulového uhlíku. Tento závod, který se nachází na ploše 45 000 m2 v jižním Švédsku, se specializuje na projektování a výrobu kloubových nákladních aut. Nyní se jako zdroje energie používají výhradně obnovitelné zdroje, tedy vítr, biomasa a vodní energie, které nepřispívají ke vzniku škodlivých emisí a skleníkového efektu.

Tento významný počin jde ve stopách sesterské společnosti Volvo Truck, kdy závod v Ghentu nastavuje standardy pro bezemisní průmyslovou výrobu od roku 2007. A stejně, jako se Ghent stal prvním závodem s nulovou produkcí uhlíku v automobilovém průmyslu, i Braås se stal prvním závodem s nulovou produkcí uhlíku v oblasti stavebních strojů.

"Péče o životní prostředí, která patří mezi naše klíčové hodnoty, představuje východisko pro vše, co ve společnosti Volvo děláme, říká Niklas Nillroth, viceprezident společnosti Volvo CE pro správu klíčových hodnot a korporátní odpovědnost. "Proto jsme hrdi na to, že skupina Volvo kráčí v čele nikoliv jen v jedné, ale ve dvou oblastech."

Závod v Braås učinil první krok k produkci nulového uhlíku v roce 1999, kdy místní dodavatel energie, Växjö Energi AB, postavil teplárnu spalující dřevěné třísky. Teplo z tohoto centrálního zdroje využívají zaměstnanci i obyvatele města. V roce 2007 se závod v Braås přidal k iniciativě skupiny Volvo a rozhodl se využívat zelenou elektřinu (tedy elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů).

Niklas Nillroth, který má kancelář v závodě v Braås, vysvětluje: "Společnost Volvo CE je důležitou součástí komunity v regionu, a proto z našeho ekologicky uvědomělého rozhodnutí budou těžit nejen naši zákazníci a svět obecně, ale také naší nejbližší sousedé."

Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

Závěrečný sprint
Díky dvěma prvním iniciativám se závod v roce 2008 přiblížil nulové produkci CO2 z 87% a před dvěma roky začal usilovat o dosažení 100% hranice. Zaměstnanci zjistili, že nejvíce energie spotřebovávají hořáky spalující zkapalněný ropný plyn, které ohřívají na 60 °C pece, ve kterých se nanáší ochrana před korozí. V září 2013 byla zahájena systematická výměna těchto hořáků za místní vytápění. Dále byly hořáky v lakovně komponentů, kde teploty dosahují až 120 °C, nahrazeny elektrickým ohřevem. A místo vysokozdvižných vozíků se vznětovými motory se začaly používat vozíky s elektrickými bateriemi.

Mezitím místní obyvatelé a 1000 zaměstnanců závodů vyvíjelo tlak na společnosti Växjö Energi AB a požadovalo, aby místní teplárna spalovala pouze biomasu. Původně se během špičky a při údržbě používal běžný topný olej.

"Jedná se o vynikající úspěch, za kterých stojí nadšení a soudržnost zaměstnanců v Braås," říká Nillroth. "Nebyli bychom však schopni tento cíl splnit bez podpory místní komunity a bez okamžité dostupnosti zelené energie ve Švédsku".

Pokračující závazky
Další krokem jsou úspory energie, a to především omezení spotřeby energie během prostojů. Jedním z opatření je recyklace odpadního tepla z nanášecích pecí a hořáků a využití tohoto tepla v budovách. "Už sice nevypouštíme obrovská množství škodlivého CO2 do ovzduší, ale přesto, čím méně energie spotřebujeme, tím lépe", vysvětluje.

"Péče o životní prostředí vždy patřila a bude patřil mezi základní priority společnosti Volvo CE. A když Braås může být prvním závodem s nulovou produkcí CO2, všechny naše závody jdou stejným směrem a snižují svou globální stopu každým dnem."

Volvo CE Braås facility achieves CO2 neutrality

Jak říkal v roce 1972 náš tehdejší generální ředitel Pehr G. Gyllenhammar: "Jsme součástí problému, ale jsme také součástí řešení". A proto se ve všech našich aktivitách snažíme stát světovým lídrem ve výrobě udržitelných řešení pro stavební průmysl," říká na závěr Niklas Nillroth.

Obrázky si můžete stáhnout na následujících adresách

Konec

Leden 2014

Další informace - viz www.volvoce.com/press

Kontaktní osoba:

Thorsten Poszwa

Ředitel, externí komunikace

Volvo Construction Equipment

Telefon: int +32 2482 5021

Email: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan

SE10

Londýn

Telefon: int +44 77 333 50307

Email: osullivan@se10.com