Společnost Volvo Construction Equipment si udržuje zisk navzdory nepříznivé situaci na globálním trhu - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
25.4.2013 

Společnost Volvo Construction Equipment si udržuje zisk navzdory nepříznivé situaci na globálním trhuNa společnost Volvo Construction Equipment měla v průběhu prvního kvartálu roku 2013 nepříznivý dopad slabá poptávka na většině trhů. To se projevilo především v oblasti hornictví, kde se situace v porovnání se stejným obdobím uplynulého roku výrazně zhoršila. Navzdory těmto nezdarům se však zisk oproti čtvrtému kvartálu roku 2012 zvýšil a společnost si udržela první místo na významném čínském trhu.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2013 čisté tržby společnosti Volvo Construction Equipment poklesly o 33% na 12 136 mil. SEK (17 999 mil. SEK v 1. kvartále 2012). Pokud zohledníme kurzové změny, tento pokles se zmírní na 29%. I přes pokles tržeb jsme si udrželi jistý, ač nižší, zisk. Příjmy z provozní činnosti klesly na 500 mil. SEK (v porovnání s 2 089 mil. SEK v 1. kvartálu roku 2012). Provozní marže poklesla z 11,6% na 4,1%. Na příjmy měly vliv nejen nižší tržby, ale také portfolio výrobků. Především do oblasti hornictví bylo dodáno méně větších strojů, u kterých marže bývá zpravidla vyšší.

Situace na trhu

Tyto výsledky byly dosaženy při celkovém zhoršení situace na trhu. Měřeno v jednotkách, Evropa klesla o 18%, Severní Amerika o 7% a Jižní Amerika o 20%. Asie (s výjimkou Číny) rovněž klesla o 7%. Samotná Čína se propadla o 42%. I přes prudké zpomalení na čínském trhu si společnost Volvo dokázala udržet vedoucí pozici v zemi, přičemž podíl na trhu s kolovými nakladači a rýpadly dosahuje 14,8%.

Vyhlídky pro zbytek roku zůstávají umírněné. Měřeno v jednotkách, očekává se, že Evropa klesne o 5% až 15%, přičemž Severní Amerika, Jižní Amerika a Čína se bude pohybovat mezi -5% až +5%. V Asii (s výjimkou Číny) se očekává růst od nuly do 10%.

"Máme za sebou dva náročné kvartály. Nicméně zásoby jsou vyvážené a obchodní situace se stabilizovala při nižších objemech tržeb", vysvětluje generální ředitel společnosti Volvo CE Pat Olney. "Stále si musíme důsledně hlídat náklady a upravit portfolio výrobků i portfolio z hlediska geografické působnosti. Jako příznivou vnímám skutečnost, že se marže v porovnání s posledním kvartálem roku 2012 zvýšila navzdory přibližně stejným tržbám."

Významné události během tohoto období

Společnost Volvo Construction během tohoto kvartálu pokračovala v investicích a inovacích. V březnu se uskutečnily dva významné milníky u 100 mil. USD investice severoamerického výrobního centra v Shippensburgu v Pennsylvanii. Byla slavnostně otevřena nová budova vedení závodu a začaly se vyrábět kolové nakládače L60-L90. Díky takto lokalizované výrobě bude společnost pružněji a lépe reagovat na požadavky zákazníků v regionu. Dále se tím sníží vlivy měnových kurzů.

Tabulka 1. Volvo Construction Equipment, čisté tržby na jednotlivých trzích, v mil. švédských korun

 

Čisté tržby na jednotlivých trzích

První tři měsíce

 

mil. SEK

2013

2012

Změna

 

Evropa

3 479

3 834

(9%)

 

Severní Amerika

1 965

3 318

(41%)

 

Jižní Amerika

749

993

(25%)

 

Asie

5 299

8 949

(41%)

 

Ostatní trhy

644

905

(29%)

 

Celkem

12 136

17 999

(33%)

 

 

 

Konec

Duben 2013

Další informace, - viz  www.volvoce.com/press

Kontaktní osoba:

 

Thorsten Poszwa

Volvo Construction Equipment

Telefon: int +32 2482 5021

Email: thorsten.poszwa@volvo.com

Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

 

Brian O'Sullivan

Ředitel, externí komunikace

SE10

Londýn

Tel: int +44 77 333 50307

E-mail: osullivan@se10.com