Iniciativa WWF Climate Savers - Iniciativa WWF Climate Savers : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.

Iniciativa WWF Climate Savers

"V naší společnosti Volvo Construction Equipment patří ochrana životního prostředí mezi čtyři klíčové hodnoty. Jedná se rozhodně o víc než o pouhé konstatování - k této problematice přistupujeme velmi vážně a tyto zásady se usilovně snažíme začlenit do všeho, co děláme. Proto jsme s potěšením zapojili skupinu Volvo do spolupráce se zavedenou ekologickou organizací, jakou je World Wide Fund for Nature (WWF). Program Climate Savers, který fond WWF řídí, představuje náročnou iniciativu, která nám pomáhá dále snížit emise CO2, snížit spotřebu paliva v našich vozidlech a dokázat, že máme skutečný zájem o ekologickou udržitelnost". 

 

Pat Olney

Předseda představenstva, Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) je nejnovějším členem ze skupiny Volvo, který se přidal k iniciativě Climate Savers organizované společností Wide Fund for Nature's (WWF). Iniciativě, jejíž členové se musí zavázat ke snížení svých emisí CO2.  Na základě této smlouvy se první čínskou společností, která se k tomuto programu připojila, stala společnost SDLG, což je joint-venture společnosti Volvo CE.

Skupina Volvo je členem iniciativy Climate Savers od roku 2010 - byla prvním výrobcem těžkých nákladních vozů, který tuto smlouvu podepsal. Tehdy se společnost zavázala, že u všech nákladních aut vyrobených a prodaných od roku 2009 do roku 2014, dojde ke snížení emisí CO2 o 13 milionů tun. Skupina Volvo, za níž se k iniciativě k dnešnímu dni přidaly společnosti Volvo CE, SDLG a Volvo Buses, se zavázala, že v porovnání s vozy vyrobenými před rokem 2008 celkový počet CO2 uvolněný z vozů vyrobených před rokem 2014 po dobu životnosti vozu klesne o více než 30 milionů tun. Výrobní závody skupiny Volvo dále hodlají snížit své emise CO2 do roku 2014 o 12% oproti roku 2008.

 

Snižujeme CO2!
Společnost Volvo CE se stejně jako všichni členové skupiny Volvo zavázala snižovat emise oxidu uhličitého ze svých výrobků a výrobních závodů a vyvíjet nové technologie, které sníží spotřebu paliva a přinesou alternativní řešení v oblasti paliv. V rámci programu Climate Savers společnost Volvo CE vyvinula nové prototypy s nižší spotřebou paliva.

 

 

Náš závazek

 

Závody:
Do roku 2014 se společnost Volvo CE společně se společností SDLG, Volvo Buses a skupinou Volvo zavázala snížit emise CO2 ze svých výrobních závodů o 12% oproti úrovním z roku 2008, což činí 0,2 megatun (Mt) CO2. Tento cíl bude dosažen především díky efektivnějšímu využití energií. V souladu se zásadami iniciativy Climate Savers se k dosažení tohoto cíle nepoužívají kompenzace na emise uhlíku.

 

Výrobky:
Společnost Volvo CE se společně se skupinou Volvo a společnostmi SDLG a Volvo Buses zavázala snížit v porovnání s modely z roku 2008 emise CO2 uvolněné po dobu životnosti výrobku z vozidel prodaných mezi roky 2009 a 2014 celkem o více než 30 Mt.

 

Prototyp:
Společnost CE se zaměří na výzkum progresivních technologií hnacího ústrojí a do roku 2014 předloží interní návrh prototypu s výrazně nižší spotřebou paliva.