Inledning - Swecon Trygghetsavtal : Swecon Anläggningsmaskiner
Swecon Trygghetsavtal, serviceavtal, reparationsavtal

Swecon Trygghetsavtal - tre nivåer för trygghet och lönsamhet

Swecon Trygghetsavtal är den bästa lösningen om du vill försäkra dig om att få ut maximal produktivitet ur din Volvomaskin - till lägsta kostnad. Avtalet finns i tre nivåer och du väljer omfattning efter dina förutsättningar. Och du betalar ett fast överenskommet pris månadseller
kvartalsvis.

Volvoutbildade servicetekniker från Swecon gör det de är bäst på, tar hand om din maskin. Medan du kan koncentrera dig på att vara maximalt effektiv och lönsam i ditt arbete.

Risken för oväntade och kostsamma reparationer begränsas, eller elimineras beroende på vilken avtalsnivå du väljer - Vitt program, Blått avtal eller Guldavtal.

Kontakta din Sweconverkmästare eller servicemarknadssäljare för mer information om service och reparationsavtal.