Kurs og opplæring - Kurs og opplæring : Volvo Maskin AS

Maskinførerkurs/Sikkerhetskurs hos Volvo Maskin

Vi kommer til å sette opp nytt sikkerhetskurs for fører av masseforflytningsmaskin. Dette kurset blir mest sannsynlig avholdt i uke 39 (3 dager) på serviceskolen hos Volvo Maskin på Mastemyr.

Kursene inneholder modulene 1.1 og 2.1 iht. Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.
(Sertifisert sikkerhetsopplæring)

Interesserte kan ta kontakt med  Janne Bigseth på janne.bigseth@volvo.com eller på telefon
4693 9577.
Maskinførerkurs uke 19-2014