Syltern - Heldempet på E18 - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

VOLVO - dumpere med fulldemping

Volvo-dumpere med
hydraulisk fulldemping

Volvo er den første dumperprodusenten som tilfredsstiller det såkalte WBV-direktivet (whole body vibration) fra EU. Det har gitt revolusjonerende fjæringsegenskaper som gir føreren en kraftig forbedret komfort, samtidig som effektiviteten også er økt.

WBV-direktivet angir en øvre grense for hvor mye vibrasjoner en arbeidstaker skal bli utsatt for. Bakgrunnen for direktivet er et ønske om å unngå skader og helseproblemer. Blant annet maskinprodusentene må sørge for at direktivet er tilfredsstilt senest i løpet av 2010. Når direktivet først var et faktum, valgte Volvo å bruke det som et springbrett for en kraftig forbedring av sine rammestyrte dumpere.

- Både Volvo og konkurrentene har frem til nå hatt en nokså enkel fjæring på dumperne, sider produktsjef Olav Moi hos Volvo Maskin AS. - En dumper går naturlig nok mesteparten av tiden på et nokså ujevnt underlag. Et konvensjonelt fjærsystem klarer ikke å fange opp alle ujevnheter og krenginger. Volvos nye og unike Self-Compensating Hydraulic Full Suspension i FS-serien (FS står for Full Suspension) bygger på hydraulikk med datastyring. Det sitter en hydraulisk sylinder ved hvert hjul. Datahjernen registrerer alle endringer, enten det nå er på grunn av vekten eller ujevnheter og tilpasser nivåreguleringen automatisk og umiddelbart. Maskinen flyter mye bedre over alt av ujevnheter uten at støt og vibrasjoner forplanter seg videre opp i maskinen og til føreren. Systemet gjør også at når man kjører i hellende terreng, så vil systemet sørge for en kraftigere demping av fjærbevegelsene i den retningen maskinen heller mot, og dermed øker stabiliteten og sikkerheten.

- Enhver dumperfører vil avpasse hastigheten etter hvor komfortabelt hun eller han har det. På en gitt strekning vil føreren med konvensjonell gummifjæring eksempelvis kjøre med en hastighet på 15 km/t. Med de nye FS-maskinene kan kanskje hastigheten øke til 40 km/t - med en bedre komfort. Det betyr ikke bare at føreren har det mye bedre, men også at maskinen har fått en kraftig forbedret effektivitet. Vi fleiper gjerne med at vår fjæring er svaret på Citroëns gass-hydrauliske fjæring. Men det er selvsagt grøvre skyts på en dumper som har en totalvekt opp mot 70 tonn. Jeg vil også legge til at det nye fjærings- og dempesystemet er mer skånsomt mot underlaget.

På A35E FS og A40E FS
Det nye FS-systemet finnes foreløpig på de to dumpervariantene A35E FS og A40E FS. De produseres parallelt med tilsvarende A35E og A40E med konvensjonelt fjærsystem. A35E FS er den miste av de to, med en totalvekt på 62 tonn og en nyttelast på 33,5 tonn. Den er utstyrt med en 12-liters Volvo-motor som yter 420 hk og har et største dreiemoment på 2056 Nm, regnet etter nettonormene ISO 9242 og SAE J1349. Storbroren A40E FS har en totalvekt på 69,6 tonn og en nyttelast på 39 tonn. Denne maskinen har den stor 16-litersmotoren, som har en effekt på 471 hk og et største dreiemoment på 2493 Nm, regnet etter nettonormene.

Begge maskinene har momentforsterker med innebygd lockup og Volvos helautomatiske PowerTronic planetgirkasse med ni trinn forover og tre bakover. Under gunstige kjøreforhold kan maskinene operere med en hastighet opp mot 57 km/t. For øvrig har begge maskinene noe av det mest avanserte utstyret som kan leveres i dag, samt at det er lagt vekt på at føreren skal ha en best mulig arbeidsplass.


De første til Johs. J. Syltern AS
Olav Moi forteller at det har vært kjørt testmaskiner i to år. De fire første serieproduserte maskinene her i landet er levert til entreprenørfirmaet Johs. J. Syltern AS og går nå på E18-anlegget ved Lillesand (se egen reportasje). Ytterligere fem FS-maskiner skal leveres i løpet av høsten, hvorav de to første til Johan Rognerud AS på i Sørum i Akershus.


En av de fire første heldempede Volvo-dumperne i Norge, A40E FS tilhørende Johs. J. Syltern AS.


Bedre fjæringsegenskaper og økt komfort gir føreren en klart bedre komfort, men effektiviteten er også økt vesentlig.