Målselv Maskin og Transport AS - Kundereportasjer : Volvo Maskin AS

Målselv Maskin & Transport AS

Volvo-maskiner lager fjellandsby

Med Volvo-gravere og hjullastere sørger Målselv Maskin & Transport AS for at norsk grunnfjell blir omdannet til et storslagent hytte- og fritidsområde.

Målselv Maskin & Transport startet anleggsarbeidere i Målselv Fjellandsby i Myrefjell i oktober 2006 og har fulgt en stram fremdrift siden da. Det vil være utbyggingsaktivitet i området flere år fremover, og selskapet regner med å ha aktivitet der i store deler av denne perioden.

Bedriften arbeider med infrastruktur vann, avløp og veier i sentrumsområdet, hvor det etter hvert skal bygges hoteller, butikker, kirke, leiligheter osv. Blant annet har man overlevert et svært omfattende hovedanlegg for vann og avløp med tre høydebasseng og fem pumpestasjoner. Dette anlegget skal forsyne hele Myrefjell. Arbeidet har medført graving av 15 km grøfter for vann og avløp.

I tillegg holder man på med veier, vann og avløp til hyttetomter. Så langt har bedriften overlevert ca. 200 hyttetomter som er byggeklare. Entreprenørfirmaet har i tillegg nylig sluttført opparbeiding av ca. 150.000 kvadratmeter alpinbakker fordelt på tre skitrekk. En del av dette arbeidet var også å føre pumpeledning fra Målselva for å forsyne snøkanonanlegget i alpinbakkene.

Målselv Maskin & Transport har i tilegg til diverse annet utstyr også fem Volvo-gravere i sving i Målselv Fjellandsby. Dette fordeler seg på to EC290 (29 - 30 tonn), en EC240 (25 - 26 tonn) og to EC210 (21 - 23 tonn). I tillegg bruker firmaet også to Volvo hjullastere på anlegget, en L90D (15 - 17 tonn, skuffestørrelser 2,3 - 7,0 kubikkmeter) og en L70D (13 - 14 tonn, skuffestørrelse 2,0 - 6,4 kubikkmeter). Firmaet har i dag en bemanning på 20 maskinførere og andre anleggsarbeidere, for uten reparatører, ingeniører og administrasjon.

Målselv Maskin & Transport utfører tradisjonelle maskinentreprenøroppgaver. Selskapet har også mobile knuseverk for utførelse av knuseoppdrag og leverer pukk og grus fra egne gruver i Målselv og Sørreisa. Selskapet ble startet i 1967 og er i dag den største maskinentreprenøren i Troms. Omsetningen var i fjor på 137,8 millioner kroner, og økonomien er god. Hovedkontoret ligger på Rossvoll i Målselv kommune.

Målselv Fjellandsby blir bygd i naturskjønne omgivelser i Målselv i Indre Troms.

 

Volvo-gravere lager vei i Myrefjell.

En Volvo EC240 i aksjon.