Kolový nakladač Volvo L150G - novinka roku 2011! - Tiskové zprávy : ASCENDUM STAVEBNÍ STROJE CZECH S.R.O.
25.5.2011 

Kolový nakladač Volvo L150G - novinka roku 2011! IBF2011

Kolové nakladače Volvo patří k historicky nejúspěšnějším produktům výrobce Volvo Construction Equipment ze Švédska. Spolu s kloubovými dumpry jsou nakladače od počátků své výroby hluboko v padesátých letech minulého století základem průmyslové výroby stavebních strojů v koncernu Volvo.

 

Vlastní vývoj, konstrukce i výroba kolových nakladačů spolu s dlouholetou tradicí a tedy i zkušeností i se známými atributy švédských konstruktérských dovedností a úspěchů udržují právě kolové nakladače na špičce vývojářských trendů.

 

Zavádění nových technologií

Volvo CE bylo vždy odvážné v zavádění nových, dříve v oboru stavebních strojů nepoužívaných technologií. Příkladem jsou například:

• použití automatické převodovky v nakladači,

• unikátní TP kinematika výložníku, vyvinutá a patentovaná tehdy Volvo CE,

• první přetlaková kabina,
• využívání systému Load Sensing jak na pracovní hydraulice, tak i řízení.

 

Volvo CE bylo a je velmi progresivní při zavádění kontroly a monitoringu provozu strojů pomocí výpočetní techniky (program MATRIS) i při přenášení provozních dat a jejich vyhodnocování (systém CareTrack). Vedle toho jsou celá náhonová řada a veškeré základní agregáty vyvíjeny, konstruovány a vyráběny ve vlastních výrobních kapacitách (pro evropský trh ve Švédsku – Arvika, Eskilstuna), s minimálním podílem subdodávek. Volvo si tak udržuje maximální kontrolu nad výrobou a její kvalitou.

 

Spolehlivé, efektivní a šetrné motory

Samostatnou kapitolou jsou motory. Volvo je v segmentu motorů 9 až 16 l největším výrobcem na světě. Investuje obrovské prostředky do vývoje a konstrukce motorů nejen spolehlivých, zároveň ale i vysoce efektivních a v neposlední řadě šetrných k životnímu prostředí. Motory Volvo jsou nízkootáčkové, s vysokým točivým momentem již v oblasti 900 až 1100 ot/min. Mají tudíž velmi příznivou spotřebu paliva, nízký vývin emisí, nízkou hlučnost a vysokou životnost i spolehlivost. V období od 1. 1. 2011 začíná účinnost nových přísných emisních norem, stavební stroje, resp. jejich motory nad 130 kW musí odpovídat požadavkům, označovaným souhrnně jako Stupeň IIIB pro Evropu, případně Tier 4 pro Spojené státy. Volvo CE se rozhodlo, že přes možnost využití tzv. přechodového období dá ihned od 1. 1. 2011 na trh kolové nakladače, vyhovující těmto přísným kritériím. Přes riziko těžší konkurenční pozice (vývoj nových technologií si vyžádal enormní náklady, které se do ceny strojů musí nutně promítnout) deklaruje tak renomovaný švédský výrobce jasně svůj postoj k životnímu prostředí a k jeho ochraně.

 

Nejmodernější nakladač

Kolový nakladač Volvo L150G je posledním typem nejprodávanějšího nakladače Volvo. Používá se v provozech kamenolomů a pískoven, ve stavebnictví, při stavbě tunelů a metra, na manipulaci materiálů všeho druhu od popílku a uhlí, přes kulatinu a dřevní hmotu až po cukrovou řepu. V této kategorii je Volvo jak na českém, tak na evropském trhu jasným lídrem. Stroj přichází na trh s novým motorem s emisemi dle normy Stupeň IIIB/Tier 4, tím ale zdaleka nejsou vyčerpány všechny novinky. Nové jsou systémy Optishift (měnič) i RBB (reverse by braking – patent firmy Volvo CE), Eco-pedál, pracovní hydraulika, řízení, uspořádání kabiny, design jak venkovní tak vnitřní. Nový je design a odklápění krytu motoru s maximálním přístupem ke všem servisním místům, konstrukce středového kloubu s vyšší světlou výškou i robustnější konstrukcí oproti předchůdci. Nový motor má vyšší účinnost. Oproti svému  modelovému předchůdci Volvo L150F vykazuje Volvo L150G vyšší hodnoty výkonu a hlavně točivého momentu při nižších otáčkách. Vylamovací i zdvihová síla narůstají díky novému čerpadlu o +10 %, resp. +20 %. Vlastní redukce emisí je dosahována systémem externí recilkulace výfukových plynů EGR a funkcí filtru pevných částic DPF, který slouží jak z zachycování pevných podílů ve zplodinách, tak jejich přeměnu na popel pomocí tzv. regenerace filtru. Regenerace probíhá ca 1× za 8 až 10 hodin provozu a je prováděna automaticky, bez snížení výkonu stroje. Jak recirkulace zplodin, tak regenerace filtru DPF znamenají zvýšený odběr energie a tudíž zvýšení spotřeby paliva. Volvo CE kompenzuje tuto vyvolanou zátěž použitím účinnějšího motoru s lepší charakteristikou a dále systémy RBB, Optishift, variabilní turbo, Eco pedál. Spolu s výkonnější hydraulikou vykazují stroje modelové řady G vyšší produktivitu a spotřeba paliva v přepočtu na jednotku výkonu (t) je ve výsledku shodná, nebo i dokonce nižší, než u předchozího modelu „F“.

 

Česká premiéra nové Volvo série G

Kolový nakladač Volvo L150G byl poprvé v České republice představen na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2011. Technické parametry, efektivní provoz i design stroje jsou natolik unikátní, že výstavní komise udělila kolovému nakladači Volvo L150G Zlatou medaili IBF.

 

Výrobce Volvo CE dokázal s využitím svým letitých zkušeností skloubit jak požadavky na ochranu životního prostředí, tak i zájmy provozovatelů na úsporný a z pohledu nákladů efektivní provoz svých nakladačů. Nový nakladač Volvo L150G tak přináší prospěch nejen provozovatelům (vyšší výkon při příznivých provozních nákladech, nižší nároky na servis, lepší komfort práce i bezpečnost strojníka), ale zároveň i nám všem svým ohleduplným přístupem k ochraně životního prostředí.

Květen, 2011

Kontaktní osoba:
Hana Hulejová               
Marketing and Communication Manager    
Email: hana.hulejova@volvo.com