Program

6/6 - Nationaldagsfirande Torshälla.
27/6 - Anställdas dag, Customer center
28/6 - Allmänhetensdag, Customer center
14/6 - Spelning Å-loppet
8/8 - Eskilstuna Parkfestival
9/8 - BM-dagen, Munktellmuséet