Program

6/6      Nationaldagsfirande 
           Torshälla kl. 16:00

 

12/6    Volvo Customer center.
           Anställdas dag kl. 17:15

 

13/6    Å-loppet kl. 15

 

14/6   Volvo Customer center. 
        Allmänhetens dag kl. 10:15

 

7/8     Eskilstuna parkfestival. 
          Strömsholmen kl. 18