Volvo L350F íœ  로더 - ì œì›

L350F 제원표

L350F 제원
엔진 Volvo D16E LA E3
... 최대출력, (r/min) 28,3–30,0 r/min (1700–1800 r/s)
... SAE J1995 gross, kW (hp) 397 kW (540 hp)
... ISO 9249, SAE J1349 net, kW (hp) 394 kW (536 hp)
타이어 35/65 R33 875/65 R33
버켓굴삭력, kN 472,8 kN
전도하중(최대굴절상태), kg 34 290 kg
버켓용량, m3 6,2–12,7 m3
로그그래플, m2 5,5–6,3 m2
운전중량, t 50,0–56,0 t
* metric hp ** Bucket: 6,9 m3 (8,6 yd3) straight with teeth and segments, Tires 875/65 R33, standard boom.