Guld avtal - Swecon Trygghetsavtal : Swecon Anläggningsmaskiner
Serviceavtal Reparationsavtal för din Volvo hos Swecon

Guldavtal - reparationsavtal för din Volvo

Med vårt Guldavtal renodlar du verksamheten. Swecon tar ansvar för att maskinen inspekteras regelbundet, att service och underhåll utförs samt att alla nödvändiga reparationer görs - du fokuserar enbart på att göra jobbet så effektivt och lönsamt som möjligt.

Maskinen inspekteras och får service med regelbundna intervall, till en fast kostnad. Underhållsarbete utförs vid rätt tidpunkt och alla nödvändiga reparationer görs snabbt och professionellt.

Guldavtal är till för maskinägare med höga förväntningar på maskinens tillgänglighet och produktivitet.

 I en bransch som hela tiden kräver mer av både maskiner och maskinägare ger Guldavtalet dig all den support som du behöver för att lyckas på lång sikt. Det betyder att du kan göra långsiktiga ekonomiska planer och eliminera oväntade kostnadstoppar.

I Guldavtalet ingår Blått avtal, dessutom får du:

  • Ett fast pris på alla reparationer under perioden
  • Skydd mot oförutsedda maskinstopp och kostnader
  • Arbete och reservdelar av högsta kvalitet
  • En Volvomaskin som hålls i certifierat originalskick

Vi tar hand om det viktigaste verktyget för framgång - din maskin.