Eco Operator kursprogram - Utbildningspaket : Swecon Anläggningsmaskiner
Eco Operator - kursprogram

Eco Operator - vad ingår i utbildningen?

Eco Operator utbildningen är inte en "trafikskola", utan en avancerad kurs för de som redan är maskinförare. Målet är att förbättra förarens teknik, kunskap och medvetenhet om hur man kan köra mer ekologiskt och ekonomiskt. Utbildningen är framtagen som en endagskurs och genomförs på förarens arbetsplats i den mån det är möjligt.
Kursen finns för närvarande för dumprar, grävmaskiner och hjullastare, både som separata kurser och som en kombinerad kurs. Dessutom finns riktade utbildningar för anläggning, produktion och industri.

Kursprogram:
- Introduktion och teori
- Praktiska övningar
- Sammanfattning och avslutning
- Test och certifiering
- Uppföljning kan arrangeras efter behov