Eco Operator utbildning - Eco Operator : Swecon Anläggningsmaskiner
Eco Operator - ecodriving hos Swecon

Volvo Eco Operator utbildning

Swecon kan nu med egen personal utbilda dig eller dina förare att bli en Volvo Eco Operator - inte bara ett snabbt och enkelt sätt att sänka bränsleförbrukningen och skadliga utsläpp, utan även minska slitaget på dina maskiner.

Ordentlig planering och körning av utbildade förare kan göra stor skillnad - särskilt på vinsten.

Nu kan du anmäla dig till Swecons Eco Operator utbildning, kontakta Swecon idag.