STS - Utrustning och tillbehör : Swecon Anläggningsmaskiner

Skandinaviska Teknik & Smörjsystem AB

STS Loadtronic 3
Loadtronics huvudenhet är en kombination av display och styrenhet som monteras i hytten. Med hjälp av huvudenheten kan föraren:

- Avläsa signaler från sensorerna
- Ta fram och analysera data
- Spara och rapportera vågresultat
- Visa vågresultat
- Registrera kunder, material, lastningsplatser och fordon

Kontakta din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.