Ufo - Redskap : Swecon Anläggningsmaskiner

Ufo - effektiva specialredskap

Ibland räcker inte standard redskap till. Därför har Swecon valt att samarbeta med Umeå Försäljning AB som har det lilla extra när du behöver det.

Ett exempel är det unika fästet redskapstilten som går att vinkla 15 grader åt höger och vänster. En praktisk egenskap om maskinen jobbar i lutande terräng. Eller snöskopan med hydrauliska klaffar som gör det möjligt att använda den både vid plogning och vid lastning.
UFO har även ett fulltäckande sortiment av timmergafflar i storlekar från 0,75 till 4,5 m2. Och den redskapslösning som inte redan finns, kan skräddarsys åt dig.

Kontakt din Sweconanläggning för ytterligare information kring produkterna.