Redskap - Redskap : Swecon Anläggningsmaskiner

Volvo väghyvlar: Redskap som alltid klarar planeringen.

En Volvo väghyvel är byggd för att uppfylla alla krav som ditt arbete ställer. Och precis som de tunga anläggningsmaskiner som du är van att lita på från Volvo, kan du lita på Volvo redskap vad gäller pålitlighet, precision och en perfekt anpassning till din maskin. 

Din väghyvel briljerar med redskap för tung skärning, planering, väganläggning, jordförflyttning, snöröjning, brytning, arbete med rivare, plogning, hyvling och finplanering.

"Alla visade redskapstyper finns till både A- och B-serierna av Volvo väghyvlar"

Gör allt med Volvo anläggningsutrustning och Volvo väghyvlar redskapserbjudande som omfattar:

Parallellyftgrupp

Volvo Redskap för väghyvlar parallellyftgrupp fungerar som upphängnings- och lyftgrupp för frontupphängda rivare eller schaktblad

Parallellyftande redskapsfäste - fästs på maskinens frontplatta, och fungerar som en upphängnings- och lyftgrupp för den frammonterade rivaren och schaktbladet.

Frammonterad rivare

Volvo Redskap för väghyvlar frammonterad rivare skrapa markberedare bryter upp packat material eller stenigt underlag
Frammonterad rivare - bryter upp och blandar packat material eller stenigt underlag. Monteras på framplåten för att förenkla rivningsarbeten mot rännsten och väggar eller i närheten av hinder.

Schaktblad

Volvo Redskap för väghyvlar schaktbladet flyttar och skjuter effektivt undan grus jord träd stubbar skräp med mera
Schaktblad - är idealiskt för schaktning av grus, jord, trädstubbar, nedfallna stenblock och andra schaktoperationer som är lättare att komma åt med ett frammonterat verktyg än med det vanliga bladet.

Mittmonterad rivare

Volvo Redskap för väghyvlar mittmonterad rivare placerad bakom framaxeln bryter upp packat material och underlättar planering.
Mittmonterad rivare – Den mittmonterade rivaren är monterad bakom framaxeln och utformad för att bryta upp packat material och underlätta planering, och den används för att underhålla grusvägar eller isiga vägar. Utformningen garanterar optimal skärförmåga och utmärkt sikt över redskapet.

Bakre markberedningsrivare/rivare

Volvo Redskap för väghyvlar tänderna på den bakre markberedningsrivaren rivar upp och lossar hårt packat material och ytor

Bakre markberedningsrivare/rivare – Används för upprivning av hårt packat material, asfalt och is samt till att ta bort stenblock och trädrötter och lossa packade vägunderlag. Den är utrustad med Volvo tandsystem och skaft och kan hålla upp till fem tänder för markberedningsrivare eller nio rivartänder.

Volvo tandsystem

Volvo Redskap för väghyvlar Volvo Tandsystem ger lång livslängd och pålitlighet med färre byten
Volvo tandsystem - ger optimalt långa bytesintervaller för hög produktivitet, mindre underhåll och högre lönsamhet.

Oavsett om du köper den ny eller begagnad, hyr den eller leasar den, är Volvo Redskap för väghyvlar redo att hjälpa förarna utföra mer arbete varje dag, inom många olika användningsområden

Ta reda på hur Volvo Redskap för väghyvlar kan förbättra din effektivitet: