Steg IV D11 - Motorteknik : Swecon Anläggningsmaskiner
Volvos Steg IV-motorer uppfyller de höga kraven på utsläppsminskningar enligt Steg IV och förbättrar bränsleeffektiviteten med upp till 5 %

Volvo Steg IV D11 – Beprövad teknik.

Den nya D11-motorn från Volvo Construction Equipment uppfyller utsläppskraven enligt Steg IV, förbättrar bränsleeffektiviteten med upp till 5 % och minskar de totala driftskostnaderna.

Motorn med V-ACT (Volvo Advanced Combustion Technology) har avancerad bränsleinsprutning, ett mer effektivt lufthanteringssystem och förbättrad motorhantering. Den exklusiva Volvo D11-motorn ger högt vridmoment vid låga varvtal för överlägsen prestanda och låg bränsleförbrukning.

Volvos Steg IV-motor D11 använder selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att klara det lägre gränsvärdet för kväveoxid (NOX) som krävs enligt de nya utsläppsreglerna.

Vid katalytisk reduktion sprutas AdBlue®-lösning in i avgasflödet så att ammoniak (NH3) bildas. Gasblandningen av  NOX och NH3 passerar genom SCR-katalysatorn, där de reagerar med varandra och bildar kväve (N2) och vattenånga (H2O) så att utsläppen blir så små som möjligt. Katalysatorn för ammoniakslip, som utgör det sista steget i  NOX-reduktionen, oxiderar den återstående mängden  NH3 till N2 och H2O.

Volvo Lastvagnar har använt SCR sedan 2005 och Volvo CE har utnyttjat den stora erfarenheten inom Volvokoncernen och de miljontals timmar av tester under verkliga förhållanden som tekniken redan har genomgått.

Volvo D11-motorn har genomgått omfattande tester och validerats i bänktester och fälttester inom flera olika användningsområden för att säkerställa maximal prestanda, produktivitet och hållbarhet.

Några av D11-motorns viktigaste egenskaper:

Kunskap om olika användningsområden

Volvos ingenjörer har tillräcklig kunskap för att optimera motorn och maskinen för alla tänkbara användningsområden
Ingenjörerna hos Volvo Construction Equipment är experter på att optimera samverkan mellan motorn och maskinen – båda är utvecklade hos Volvo och perfekt anpassade till alla tänkbara användningsområden.

Designad av Volvo

Volvo designar, tillverkar och utför servicearbete på både Steg IV-motorn och maskinen
Volvo är en av de få tillverkare som designar, tillverkar och utför servicearbete på både motor och maskin – detta ger kunderna utomordentlig kvalitet, optimerad prestanda och maximal effektivitet.

AdBlue-hantering

Den Volvo-rekommenderade AdBlue-lösningen är det bästa valet för din Steg IV-motor
Den Volvo-rekommenderade AdBlue-lösningen är kvalitetssäkrad – för att garantera att komponenterna skyddas, att bränsleeffektiviteten optimeras och att utsläppen minimeras.

Ta reda på hur våra Steg IV-motorer kan förbättra din effektivitet: