Hastighetsbegränsare - Programvarualternativ : Swecon Anläggningsmaskiner
Hastighetsbegränsare

Öka säkerheten med Hastighetsbegränsare

Med Hastighetsbegränsare kan du arbeta på arbetsplatser och i länder med hastighetsbegränsningar. Maxhastigheten regleras automatiskt och föraren kan inte öka hastigheten så att gränsen överskrids.

Tillgänglig för:

Oavsett om detta är ett lagkrav eller inte så ger det en säkrare arbetsmiljö.

För mer information om Hastighetsbegränsare, kontakta din lokala Volvo-återförsäljare.

Ramstyrda dumprar

F-serien

E-serien

Hjullastare

E-serien

F-serien

G-serien